KKIM2023

การรับ BIB และของที่ระลึก

การรับ BIBและของที่ระลึก

🟡มาราธอน/ฮาล์ฟ/มินิ: รับวันที่ 27-28 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. – 19.00 น.
🟢ฟันรัน: รับวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. – 19.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ แผนที่ ]

เอกสารประกอบการรับ
1.การรับด้วยตนเอง:
สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้แสดงในการรับ

2.การรับแทน :
ให้ผู้รับแทนนำเอกสารแสดงตัวตนของผู้ให้มารับแทน(นักวิ่ง)มาแสดง เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ และเบอร์โทรของผู้รับแทน

⚠️หมายเหตุ: สำเนาเอกสารสามารถใช้ภาพจากโทรศัพท์แทนกระดาษได้

Scroll to Top