ติดต่อเรา

ประสานงานฝ่ายเลขาขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ

กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ 0 4320 2388 , 0 4320 2778
เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Email: info@khonkaenmarathon.com

 

Scroll to Top