admin

ประกาศงดจัดกิจกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 18 ในปี พ.ศ. 2565 (KKIM2022)

        ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่น ได้ร …

ประกาศงดจัดกิจกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 18 ในปี พ.ศ. 2565 (KKIM2022) Read More »

ประกาศงดจัดกิจกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 18 ในปี พ.ศ. 2564 (KKIM2021)

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่น ได้ริเริ่มจั …

ประกาศงดจัดกิจกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 18 ในปี พ.ศ. 2564 (KKIM2021) Read More »

Scroll to Top