สถานที่จอดรถ

🚙🚕 สถานที่จอดรถ
______________
🏃‍♂ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ⏱เวลา 05.00-09.00น.
สถานที่จัดกิจกรรม: คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 [ Location ]
จอดรถบริเวณภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโดยรอบ
🚙รองรับรถได้จำนวน 1,200 คัน
______________
🏃 วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ⏱เวลา 01.00-11.00น.
สถานที่จัดกิจกรรม: ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝั่งถนนกัลปพฤกษ์ ขอนแก่น
 [ Location ]
จอดรถบริเวณภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโดยรอบ
🚙รองรับรถได้จำนวน 900 คัน
______________
👨‍✈อำนวยการโดย: กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
📞 Tel : 043 202 191
Scroll to Top