🟠 ตรวจสอบรายชื่อนักวิ่ง/ผลการชำระค่าสมัคร Checking names of runners / Verifying application payment

✅ มาราธอน/ฮาล์ฟ/มินิ  Marathon/Half/Mini
✅ฟันรัน  Fun Run

🟡 การเปลี่ยนประเภทวิ่ง ระหว่างประเภทมาราธอน/ฮาล์ฟ/มินิ สามารถทำได้ แต่ ไม่สามารถเปลี่ยนประเภทฟันรัน กับ มาราธอน/ฮาล์ฟ/มินิ

  • 00Days
  • 00Hours
  • 00Minutes
  • 00Seconds
Scroll to Top