เงินรางวัลและการแบ่งกลุ่มอายุ

Awards & Age Group
เงินรางวัลและการแบ่งกลุ่มอายุ

Marathon 42.195 KM.

Overall 

 Place/prize money (Baht)
  123
Male 100,00050,00030,000
Fale100,00050,00030,000

Age Group Categories (Male)

AgePlace/prize money (Baht)
  12345
18-347,0006,0005,500 4,5004,000
35-397,0006,0005,5004,5004,000
40-447,0006,0005,5004,5004,000
45-497,0006,0005,5004,5004,000
50-547,0006,0005,5004,5004,000
55-59 7,0006,0005,5004,5004,000
60-647,0006,0005,5004,5004,000
65+7,0006,0005,500 4,5004,000

Age Group Categories (Female)

AgePlace/prize money (Baht)
 12345
18-297,0006,0005,5004,5004,000
30-397,0006,0005,5004,5004,000
40-44 7,0006,0005,5004,5004,000
45-49 7,0006,0005,5004,5004,000
50-54 7,0006,0005,5004,5004,000
55-59 7,0006,0005,5004,5004,000
60+7,0006,0005,5004,5004,000

Half Marathon 21.10  KM.

Overall 

 Place/prize money (Baht)
  1 23
 Male50,00025,00015,000
 Female50,00025,000 15,000

Age Group Categories(Male)

AgePlace/prize money (Baht)
 12345
16-29  3,500 3,0002,8002,5002,000
30-34 3,5003,0002,8002,5002,000
35-39  3,5003,0002,8002,5002,000
40-44 3,5003,0002,8002,5002,000
45-49 3,500 3,000  2,8002,5002,000
50-54 3,5003,000 2,8002,5002,000
55-59 3,5003,0002,8002,5002,000
60-64 3,5003,0002,8002,5002,000
65+3,5003,0002,8002,5002,000

Age Group Categories(Female)

AgePlace/prize money (Baht)
 12345
16-29 3,5003,0002,8002,5002,000
30-39 3,5003,0002,8002,5002,000
40-44 3,500 3,0002,8002,5002,000
45-49   3,5003,000 2,8002,5002,000
50-54  3,500 3,0002,8002,5002,000
55-59 3,5003,0002,8002,500 2,000
60+3,5003,0002,8002,5002,000

Mini Marathon 11.55  KM.

Overall 

 Place/prize money (Baht)
      123
 Male   20,00012,5007,500
 Female   20,00012,5007,500

Age Group Categories(Male)

AgePlace/prize money (Baht)
 12345
12-13 1,8001,6001,4001,2001,000
14-15 1,8001,6001,4001,2001,000
16-171,8001,6001,4001,2001,000
18-191,8001,6001,4001,2001,000
20-24 1,8001,6001,4001,2001,000
25-29 1,8001,6001,4001,2001,000
30-34 1,8001,6001,4001,2001,000
35-39 1,8001,6001,4001,2001,000
40-44  1,8001,6001,4001,2001,000
45-49  1,8001,6001,4001,2001,000
50-54  1,8001,6001,4001,2001,000
55-591,8001,6001,4001,2001,000
60-64 1,8001,6001,4001,2001,000
65+1,8001,6001,4001,2001,000

Age Group Categories(Female)

AgePlace/prize money (Baht)
 12345
12-131,8001,6001,4001,2001,000
14-15 1,8001,6001,4001,2001,000
16-191,8001,6001,4001,2001,000
20-29 1,8001,6001,4001,2001,000
30-39 1,8001,6001,4001,2001,000
40-49 1,8001,6001,4001,2001,000
50-591,8001,6001,4001,2001,000
60+1,8001,6001,4001,2001,000

ผู้เข้าเส้นชัยประเภททั่วไปทั้งชายและหญิง 100 อันดับแรก จะได้รับรางวัล TOP100

มาราธอน / ฮาล์ฟมาราธอน / มินิมาราธอน
จะได้รับผ้าขนหนู ข้อความ TOP100 FINISHER

The first 100 runners reaching the finish line (both males and females) are entitled to the TOP100 awards:

Marathon/ Half Marathon / Mini Marathon  TOP100 FINISHERS”

รางวัล OVERALL เฉพาะชาวไทย

  อันดับ/เงินรางวัล
  123
มาราธอน ชาย50,00030,00015,000
  หญิง50,00030,00015,000
ฮาล์ฟมาราธอน ชาย20,00015,00010,000
  หญิง20,00015,00010,000
มินิมาราธอน ชาย10,0007,0005,000
  หญิง10,0007,0005,000

🏆Trophies : ถ้วยรางวัล

🏆ถ้วยรางวัล
1. ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททั่วไปประเภทมาราธอนทั้งชายและหญิงจะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททั่วไปประเภทฮาล์ฟมาราธอนทั้งชายและหญิงจะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3. ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททั่วไปประเภทมินิมาราธอนทั้งชายและหญิงจะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4. ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ อันดับ 2 ในประเภททั่วไปทั้งชายและหญิงทั้งประเภทมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน จะได้รับถ้วยรางวัล
5. ผู้ที่ได้รับรางวัลในประเภทกลุ่มอายุ 3 อันดับแรกจะได้รับถ้วยรางวัล ในทุกกลุ่มอายุทั้งประเภทมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน
6. ผู้ที่มีอายุมากที่สุดทั้งชายและหญิงและวิ่งเข้าเส้นชัยภายในเวลาที่กำหนด จะได้รับถ้วยรางวัลในประเภทมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอน
7. นักวิ่งชาวไทยที่ได้รับเงินรางวัลในประเภทมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน จะได้รับถ้วยรางวัล

❗หมายเหตุ
1.ผู้ที่ได้รับรางวัลในประเภททั่วไป และนักวิ่งชาวไทยที่ได้รับรางวัลพิเศษแล้ว ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลในประเภทกลุ่มอายุ
2. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลประเภททั่วไปแล้วและได้รับรางวัลพิเศษสำหรับนักวิ่งชาวไทย จะต้องเลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่ง

🥇Medals : เหรียญรางวัล

🥇เหรียญรางวัล
1. ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยภายในเวลาที่กำหนดในประเภท มาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน จะได้รับเหรียญรางวัล
🕘เวลาที่กำหนด
ประเภทมาราธอน ภายในเวลา 7 ชั่วโมง
ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ภายในเวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที
ประเภทมินิมาราธอน ภายในเวลา 2 ชั่วโมง
2. ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยภายในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที และเข้าเส้นชัยใน 10,000 คนแรก ในประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ(ฟันรัน) จะได้รับเหรียญรางวัล

👕 เสื้อ Finisher

👕เสื้อ Finisher
มอบให้ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยภายในเวลาที่กำหนดในประเภท มาราธอน / ฮาล์ฟ