เส้นทางเดินรถ รับ-ส่ง นักวิ่ง (วันก่อนแข่ง)
วันที่ 27-28 มกราคม 2566

Pick-up Route for Athletes
Before the Competition (registration, getting the souvenir and running number)
Jan 27, 28, 2023

Golden Jubilee Convention Center, on Kalapaphruek Road. [ Map ]

🔸การรับ BIBและของที่ระลึก
ในวันที่ 27-28 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. – 19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น แผนที่ ]

เอกสารประกอบการรับ
1.การรับด้วยตนเอง:
สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้แสดงในการรับ

2.การรับแทน :
ให้ผู้รับแทนนำเอกสารแสดงตัวตนของผู้ให้มารับแทน(นักวิ่ง)มาแสดง เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ และเบอร์โทรของผู้รับแทน

⚠️หมายเหตุ: สำเนาเอกสารสามารถใช้ภาพจากโทรศัพท์แทนกระดาษได้

🔸How to get your BIB and souvenir

Date: January 27-28, 2023 from 10:00 a.m. to 7.00 p.m.
Place: The Golden Jubilee Convention Center, Khon Kaen University

🔸Be ready to show the following:

1) If you show up by yourself:
– A copy of your ID card or an officially issued document

2) If someone is taking it for you:
– The person must show a copy of the runner’s ID card or an officially issued document and the runner’s phone number.

⚠️ A phone image of the copy of ID (or a certified document) is acceptable.

Race Day - CUT-OFF
Scroll to Top