วิธีสมัคร

ช่องทางการสมัคร

1.สมัครระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://www.khonkaenmarathon.com
เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง

2.สมัครด้วยตัวเองที่กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ทำการตั้งอยู่ที่ อาคารพลศึกษา (ตรงข้ามสระว่ายน้ำ มข.) ในเวลา 09.00 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ช่วงที่ 1 วันที่ 20-31 สิงหาคม 2561
ช่วงที่ 2 วันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ:

 • ไม่เปิดรับสมัครหน้างาน หรือวันรับลงทะเบียน
 • ประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 4.5 กม. เปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่าง 1-30 พฤศจิกายน 2561
 • ทั้งนี้กรณีมีนักวิ่งสมัครเต็มจำนวนที่กำหนดไว้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนวันที่กำหนด
 • ปีนี้ไม่เปิดรับสมัครหน้างานหรือช่วงลงทะเบียนนักวิ่ง

อัตราค่าสมัคร

อัตราค่าสมัครสำหรับชาวไทย

ระยะเวลา

อัตราค่าสมัคร(บาท)

เดือน มินิ (11.55 กม.) ฮาล์ฟ (21.10 กม.) มาราธอน (42.195 กม.)
1-31 ส.ค. 61 450 600 800
1-30 ก.ย. 61 550 700 900
1-31 ต.ค. 61 650 800 1,000
1-30 พ.ย. 61 750 900 1,100

เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 4.5 กม. อัตรา 150 บาท


FUN RUN
4.5 กม. อัตรา 150 บาท เปิดรับสมัครออนไลน์ (แยกระบบรับสมัครออกจากประเภทมาราธอน-ฮาล์ฟ-มินิ โดยจะเปิดระบบ 1-30 พ.ย. 61)
สมัครได้ที่ https://registration.khonkaenmarathon.com/marathon/fun-run/index

หมายเหตุ

 • กรณีชาวไทยที่เลือกชำระผ่านบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมเพิ่ม ดังนี้ มินิ 25 บาท/ฮาล์ฟ 30 บาท/มาราธอน 35 บาท
 • หากนักวิ่งทำการสมัครแล้วต้องชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
 • เยาวชนไทยอายุไม่เกิน 19 ปี และผู้สมัครคนไทยอายุ 60-69 ปี ลดครึ่งราคา
 • ผู้สมัครคนไทยอายุ 70 ปีขึ้นไป สมัครฟรี (ยกเว้นประเภทเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 4.5 กม.)

Registration – Entry Fee (Non-Thai Nationality)

 

Entry Fee  (USD)
 Date Mini
(11.55 km.)
Half
(21.10 km.)
Full
(42.195 km.)
1-31 Aug 18 15 20 26
1-30 Sep 18 18 23 29
1-31 Oct 18 21 26 32
1-30 Nov 18 24 29 35

Walk and Fun Run 4.5 km. 150 Bath

Note

 • The registration fee will be paid by USD, which is the bank’s exchange rate on the payment date.
 • For foreigner , the registration fee is inclusive of credit card fee charged by your bank.
 • All applicants must pay registration fee within due date.

วิธีการชำระเงิน

1.ชำระที่ธนาคาร (Bill Payment)
2.บัตรเครดิต (Credit Card)
3.ผ่านทางโมบาย (Mobile Application)