วิธีสมัคร

เปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

อัตราค่าสมัคร

เปิดรับสมัครวันที่ 1 ส.ค. 62 เวลา 09.00 น.
ปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบตามจำนวน (มาราธอน 3,000 คน / ฮาล์ฟมาราธอน 4,500 คน / มินิมาราธอน 7,000 คน / เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 20,000 คน)

นักเรียน นักศึกษา ลดครึ่งราคาทุกประเภทการแข่งขัน โดยมีเงื่อนไขให้อัพโหลดบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อใช้ประกอบการรับสมัคร
ผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี ลดครึ่งราคาทุกประเภทการแข่งขัน ยกเว้นประเภทเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run)
ผู้สมัครเฉพาะคนไทยที่มี อายุ 70 ปีขึ้นไป วิ่งฟรี ยกเว้นประเภทเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run)

[ สมัครวิ่งคลิก ]

หมายเหตุ:

  • ไม่เปิดรับสมัครหน้างานหรือช่วงลงทะเบียนนักวิ่งวันรับ bib/ของที่ระลึก

สมัครเข้าร่วมการประกวดแฟนซีคลิก