วันแข่ง และประเภทการแข่งขัน

นับถอยหลังสู่วัน…ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019


วันแข่งขัน :
 วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562

จุดปล่อยตัวและเส้นชัย :
1. ประเภทมาราธอน ฮาล์ฟ และมินิ อยู่ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
2. ประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ อยู่ที่บริเวณประตูทางเข้าสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น


เวลาปล่อยตัว /จำนวนที่รับสมัคร/ เวลาที่กำหนด เพื่อมีสิทธิ์ได้รับใบประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัล

ประเภทแข่งขัน

จำนวนที่รับสมัคร เริ่มเวลา เวลา Cutoff

จำกัดเวลา

มาราธอน
42.195 กม.
2,000 คน 04:15 น. 11:15 น. 7 ชั่วโมง
ฮาล์ฟมาราธอน
21.10 กม.
3,000 คน 05:25 น. 08:55 น. 3 ชั่วโมง 30 นาที
มินิมาราธอน
11.55 กม.
7,000 คน 06:00 น. 07:45 น. 1 ชั่วโมง 45 นาที
เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
4.5 กม.
ไม่จำกัดจำนวน 08:00 น. ไม่จำกัดเวลา 10,000 คนแรกที่เข้าเส้นชัยได้รับเหรียญ

 

ประเภทการแข่งขัน 
มาราธอน (Marathon)  
ประเภททั่วไปและกลุ่มอายุ
 
กลุ่มอายุ (ชาย) 
18-34 ปี / 35-39 ปี/ 40-44 ปี / 45-49 ปี/ 50-54 ปี / 55-59 ปี/ 60-64 ปี / 65 ปีขึ้นไป

กลุ่มอายุ (หญิง) 
18-29 ปี / 30-39 ปี / 40-44 ปี / 45-49 ปี / 50-54 ปี / 55-59 ปี / 60 ปีขึ้นไป

ฮาล์ฟ มาราธอน (Half Marathon)  
ประเภททั่วไปและกลุ่มอายุ
 
กลุ่มอายุ (ชาย) 
16-29 ปี  / 30-34 ปี /35-39 ปี / 40-44 ปี / 45-49 ปี / 50-54 ปี / 55-59 ปี / 60-64 ปี / 65 ปีขึ้นไป

กลุ่มอายุ (หญิง) 
16-29 ปี / 30-39 ปี / 40-44 ปี / 45-49 ปี / 50-54 ปี / 55-59 ปี / 60 ปีขึ้นไป

มินิ มาราธอน (Mini Marathon)  
ประเภททั่วไปและกลุ่มอายุ 

กลุ่มอายุ (ชาย) 
12-13 ปี / 14-15 ปี / 16-17 ปี / 18-19 ปี / 20-24 ปี / 25-29 ปี / 30-34 ปี / 35-39 ปี / 40-44 ปี /  45-49 ปี / 50-54 ปี / 55-59 ปี / 60-64 ปี / 65 ปีขึ้นไป

กลุ่มอายุ (หญิง) 
12-13 ปี / 14-15 ปี / 16-19 ปี / 20-29 ปี / 30-39 ปี / 40-49 ปี / 50-59 ปี / 60 ปีขึ้นไป

เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (WALK & FUN RUN) ไม่จำกัดอายุ

พิธีมอบรางวัล   : 8:30  น.