การเดินทางและรถรับส่ง

  • จุดบริการรถรับ-ส่งนักวิ่ง ช่วงรับ BIB และของที่ระลึก ช่วงวันที่ 26-27 ม.ค.
    จากสนามบินขอนแก่น และ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ฯมข. ไปยัง จุดลงทะเบียนศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น
    Pick-up Service on 26-27 January 2018
    Route: Golden Jubilee Convention Hall, Khon Kaen Airport – Central Plaza
    https://www.khonkaenmarathon.com/?p=467&lang=th