การเดินทางและรถรับส่ง

จุดบริการรถรับ-ส่งนักวิ่ง เพื่อรับ BIB และของที่ระลึก ช่วงวันที่ 22-26 ม.ค.
จากสนามบินขอนแก่น และ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ฯมข. ไปยัง จุดลงทะเบียนศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น
Pick-up Service on 25-26 January 2019
Route: Golden Jubilee Convention Hall, Khon Kaen Airport – Central Plaza

บริการรับรถ-ส่งนักวิ่งฟรีใน วันแข่ง 27 ม.ค. 62
Race Day : Free Shuttle Bus Pick-up service on 27 Jan. 2019

ดาวน์โหลด https://goo.gl/G1RkuT