การเดินทางและรถรับส่ง

 • จุดบริการรถรับ-ส่งนักวิ่ง ช่วงรับ BIB และของที่ระลึก ช่วงวันที่ 22-26 ม.ค.
  จากสนามบินขอนแก่น และ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ฯมข. ไปยัง จุดลงทะเบียนศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น
  Pick-up Service on 25-26 January 2019
  Route: Golden Jubilee Convention Hall, Khon Kaen Airport – Central Plaza
  • บริการรับรถ-ส่งนักวิ่งฟรีใน วันแข่ง 27 ม.ค. 62
   Free Shuttle Bus Pick-up service on 27 Jan. 2019

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง