โปรแกรมนำเที่ยวสำหรับนักกีฬาในงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020

Sightseeing Tour For Athletes of Khon Kaen International Marathon 2020
โปรแกรมนำเที่ยวสำหรับนักกีฬาในงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020

ทัวร์ฟรี สำหรับ นักวิ่ง ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020 และ ผู้ติดตาม
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 (ครึ่งวันบ่าย)
เส้นทางที่ 1 เส้นทางเพลิดเพลินวิถีเกษตร สัมผัสเสน่ห์ชุมชน
เส้นทางที่ 2 เส้นทางตะลุยอาณาจักรไดโนเสาร์ขอนแก่น

เปิดรับลงทะเบียน : ในวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 10.00 – 17.00 น. และ
วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 10.00 – 11.30 น.
ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก บูธการท่องเที่ยว
รับจำนวนจำกัด เส้นทางละ 40 คน