ท่องเที่ยวฟรี

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018 จัดโปรแกรมท่องเที่ยวฟรี สำหรับนักวิ่งและผู้ติดตาม
โดยปีนี้ กำหนดจัดทัวร์ ในวันเสาร์ที่ 27 ม.ค. 2561 เพียงวันเดียว
รับสมัครในวันที่ 27 ม.ค. 2561
ณ บูธ ททท. ชั้น 5 Khonkaen Hall
ช่วงเช้า 10.00 – 11.30 น. รับจำนวน 40 คน (1 บัส)
• และออกเดินทางจาก เซนทรัลขอนแก่น เวลา 13.00 น. กลับถึงเซนทรัลประมาณ 18.00 น.