ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก

ดูแผนที่แสดงที่ตั้งโรงแรมใกล้บริเวณจุดปล่อยตัวนักวิ่ง ได้ที่ https://goo.gl/3DdeD2