ผู้สนับสนุน

ลำดับที่ บริษัท ระดับสปอนเซอร์
1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) Platinum
2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) Silver
3 ทิพยประกันภัย Silver
4 บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด Silver
5 บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด Silver
6 บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด Silver
7 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Minibronze
8 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย Minibronze
9 บริษัทออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) Minibronze
10 บริษัท ปตท.น้ำมันและค้าปลีก Minibronze
11 ธนาคารกรุงไทย Minibronze
12 บริษัท หยั่นหว่อหยุ่น จำกัด Minibronze
13 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น Microbronze
14 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) Microbronze
15 กลุ่มน้ำตาลมิตรผล Microbronze
16 บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) Microbronze
17 บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) Microbronze
18 บริษัท สกายออโต้เฮ้าส์ จำกัด Microbronze
19 บริษัทไทยแอร์เอเชีย Microbronze
20 บริษัท ปตท.สผ. จำกัด Microbronze
21 บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด Microbronze