กฎและกติกา

 

กฎและกติกา

กฎและกติกาการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019
1. กรอกข้อมูลการสมัครลงในแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ หรือลงทะเบียนออนไลน์ยืนยันข้อตกลงของผู้เข้าร่วมในการปฏิบัติตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องของ IAAF และ ผู้จัดงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ (KKIM) ตามรายละเอียดด้านล่าง

2. ผู้จัดจะดำเนินการจัดงานในด้านความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมเข้าร่วมการแข่งขัน โดยที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องยอมรับความความเสี่ยงของตัวเองและผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อย่างไรก็ตามที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันหรือในระหว่างการมีส่วนร่วมในการแข่งขันใด ๆ ผู้เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบทางการแพทย์และ/หรือปรึกษาแพทย์ของพวกเขา ก่อนที่จะมีการลงทะเบียนและก่อนที่การแข่งขันวันที่เกิดขึ้นจริง

3. เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขัน ในบางกรณีผู้เข้าการแข่งขันจำเป็นต้องออกจากการแข่งขันทันทีหาก ได้รับการแจ้งจาก เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้อำนวยการการแข่งขันผู้ตัดสินและ / หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

4. จักรยาน รองเท้าสเก็ต รถเข็น รองเท้าที่มีล้อในตัวหรือที่แนบมาและอื่น ๆ วัตถุอื่นที่ ไม่ใช่ยานพาหนะหรืออุปกรณ์สำหรับทางการแพทย์จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในเส้นทางการวิ่ง

5. เมื่อการลงทะเบียนได้รับการตอบรับในระบบแล้วจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียม ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม

6. การคืนเงินค่าสมัครจะเกิดขึ้นเพียง หากการแข่งขันถูกยกเลิก ทางผู้จัดจะทำการคืนเงินค่าสมัครให้กับนักวิ่ง

7. คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้การถ่ายภาพใด ๆ (รวมทั้งผู้เข้าร่วม), ภาพเคลื่อนไหว, บันทึกหรือบันทึกสื่ออื่น ๆ ของ KKIM 2019, ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงการโฆษณาเชิงพาณิชย์

8. คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดหรือปฏิเสธการสมัครจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ

9. คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบสำหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกรอกรายละเอียดการสมัครไม่สมบูรณ์

10. ใบสมัครไม่สามารถโอนสิทธิได้

11. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่เริ่มก่อนเวลาเริ่มต้นที่แท้จริงของการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ (โปรดดูเวลาเริ่มต้นของการแข่งขันแต่ละ)

12. ในการเข้าร่วมการวิ่งมาราธอน (42.195 กม.), ผู้เข้าร่วมต้องมีอายุ 18 ปี หรืออายุมากกว่า18 เมื่อเทียบกับวันที่ 27 มกราคม 2562

13. ในการเข้าร่วมฮาล์ฟมาราธอน (21.10 กม.), ผู้เข้าร่วมจะต้องมีอายุ 16 ปี หรือมากกว่า16 เมื่อเทียบกับวันที่ 27 มกราคม 2562

14. ในการเข้าร่วมมินิมาราธอน (11.55 กม.), ผู้เข้าร่วมจะต้องมีอายุ 12 ปีขึ้นไป หรือมากกว่า12 เมื่อเทียบกับวันที่ 27 มกราคม 2562

15. มีการแข่งขัน 4 ประเภทดังนี้:
(I) มาราธอน (42.195 กม.)
(II) ฮาล์ฟมาราธอน (21.10 กม.)
(III) มินิมาราธอน (11.55 กม.)
(iv) เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (4.5 กม.)

16. รางวัลส่วนบุคคลสำหรับมาราธอน, ฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอน:
“การเสร็จสิ้นเวลา” (หรือ “Gun time”) จะถูกใช้ในการกำหนดผู้ชนะในแต่ละเหตุการณ์สำหรับประเภทต่อไปนี้:
(I) ของผู้ชายโดยรวม
(II) โดยรวมของผู้หญิง

17. เวลา “สุทธิ” (เวลาที่เกิดขึ้นจริงจากการส่งผ่านเส้นเริ่มต้นที่จะจบ) จะถูกใช้ในการกำหนดผู้ชนะในประเภทกลุ่มอายุ

18. ผู้ชนะการแข่งขันสามารถเลือกที่จะได้รับรางวัลในประเภทอื่นที่เงินรางวัลที่สูงกว่า

19. คณะผู้จัดงานจะไม่อนุญาตให้นักแข่งในการวิ่งมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอนและ มินิมาราธอน ดื่มน้ำ น้ำแร่ หรือใช้อาหารอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการรองรับจาก ผู้จัดงานแข่ง KKIM

20. หากเกิดข้อพิพาทและการอุทธรณ์ผู้เข้าแข่งขันจะต้อง ยื่นคำร้องภายใน 30 นาทีหลังจากการแจ้งผลการแข่งขัน ได้ถูกตีพิมพ์บนกระดานแจ้งให้ทราบ ในเว็บไซต์ หรือ ในทันทีหลังจากที่นำเสนอรางวัลแล้วแต่จำนวนใดจะถึงก่อน ข้อพิพาทใด ๆ ที่ต้องมาพร้อมกับการวางเงิน 1,000 บาทไทยซึ่งเมื่อผลตัดสินถูกตัดสิน จะถูกส่งกลับไปยังผู้ยื่นอุทธรณ์

21. สำหรับผู้เข้าร่วมอื่น ๆ การประกาศผลการแข่งขัน ข้อพิพาท และการอุทธรณ์เกี่ยวกับผลจะต้องถูกส่งในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรรวมทั้งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 7 วันนับจากวันที่การแข่งขัน ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิที่จะตอบข้อโต้แย้งใด ๆ หรืออุทธรณ์หลังจากที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019

22. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด สามารถรับ ชิป เสื้อยืดและ อื่น ๆ ที่ลงทะเบียนก่อนการแข่งขันในวันที่ 25 และ 26 มกราคม 2019 (10.00 – 19.00 น.) เท่านั้น หากไม่มารับจะถือว่าสละสิทธิ

23. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถรับเหรียญที่ระลึกในพื้นที่ที่กำหนดได้ทันทีหลังจากจบการแข่งขัน และสามารถทำเวลาได้ตามที่กำหนดในแต่ละประเภท

24. เหรียญที่ระลึกสามารถรับได้ในวันงานเท่านั้น และไม่สามารถขอรับภายหลังจากจบการแข่งขัน

25. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านที่เข้าเส้นชัยในการแข่งขันในเวลาที่กำหนด (cut-off time) ของแต่ละประเภทจะได้รับใบรับรองโดยดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์การแข่งขัน (คลิก)