รางวัลและของที่ระลึก

รางวัล 

ผู้ที่เข้าเส้นชัย อันดับแรกทั้งชายและหญิงในประเภทมาราธอนจะได้รับรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   ฮาล์ฟมาราธอนจะได้รับรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9   และมินิมาราธอนจะได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

และผู้ที่เข้าเส้นชัยอันดับที่ 2-5 จะได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลเกียรติยศ รวมทั้งผู้ที่มีเวลาสุทธิ 5 อันดับแรก ในประเภทกลุ่มอายุ จะได้รับเงินรางวัล

โดยผู้ที่ได้รับรางวัลประเภททั่วไปแล้วจะไม่ได้รับรางวัลประเภทกลุ่มอายุ

เงินรางวัล
มาราธอน

รางวัลทั่วไป (บาท)

รางวัลประเภทกลุ่มอายุ (บาท)

ลำดับที่ ชาย หญิง ลำดับที่ ชาย หญิง
1 100,000 50,000 1 7,000 7,000
2 50,000 40,000 2 6,000 6,000
3 30,000 30,000 3 5,500 5,500
4 20,000 20,000 4 4,500 4,500
5 10,000 10,000 5 4,000 4,000

ฮาล์ฟมาราธอน 

รางวัลทั่วไป (บาท)

รางวัลประเภทกลุ่มอายุ (บาท)

ลำดับที่ ชาย หญิง ลำดับที่ ชาย หญิง
1 50,000 35,000 1 3,500 3,500
2 25,000 18,000 2 3,000 3,000
3 15,000 15,000 3 2,800 2,800
4 10,000 10,000 4 2,500 2,500
5 5,000 5,000 5 2,000 2,000

มินิมาราธอน

รางวัลทั่วไป (บาท)

รางวัลประเภทกลุ่มอายุ (บาท)

ลำดับที่ ชาย หญิง ลำดับที่ ชาย หญิง
1 20,000 15,000 1 1,800 1,800
2 12,500 10,000 2 1,600 1,600
3 7,500 7,500 3 1,400 1,400
4 5,000 5,000 4 1,200 1,200
5 3,000 3,000 5 1,000 1,000

รางวัลพิเศษ

  1. ถ้วยรางวัลเกียรติยศ สำหรับผู้ที่อายุมากที่สุดชายและหญิงที่เข้าเส้นชัยภายในเวลาที่กำหนดในแต่ละประเภท
  2. นักวิ่งมาราธอนที่ทำเวลาได้ดีที่สุดและทำลายสถิติในรอบ 15 ปี ของการวิ่งระยะ 42.195 กม. จะได้รับเงินรางวัลพิเศษ 100,000 บาท

สถิติการวิ่งที่ดีที่สุดของนักวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ระยะ 42.195 ก.ม. เป็นการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2557 ผู้ที่ทำสถิติ : Charles Kimutai Kigen นักวิ่งจากประเทศ : Kenya

เวลาที่ทำได้ : Net Time (เวลาสุทธิ) : 02:17:08  Finish Time (เวลาสิ้นสุด) : 02:17:09

*** ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชำระเงินรางวัลให้ในกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดอันเนื่องจากการติดชิพผิดของนักวิ่งเอง

***ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชำระเงินรางวัลให้ ในกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดอันเนื่องจากการติดชิพของนักวิ่งเอง

พิธีมอบรางวัล   : 8:30  น.

ของที่ระลึก

  1. ผู้สมัครเข้าแข่งขันประเภท มาราธอน, ฮาล์ฟ, มินิ จะได้ เสื้อกล้าม,  ถุงที่ระลึก
    2. เสื้อ “ผู้พิชิตมาราธอน” (Finisher T-shirt) สำหรับนักวิ่งมาราธอน 42.195 กม. ที่วิ่งเข้าถึงเส้นชัยภายในเวลาที่กำหนด
    3. เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร จะมอบให้แก่ นักวิ่งระยะมาราธอน,ฮาล์ฟ,มินิ ที่เข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนดโดยประกาศนียบัตร(ดาวน์โหลดด้วยตนเอง) ส่วนประเภทเดินวิ่งผู้ที่เข้าเส้นชัย 10,000 คนแรกจะได้รับเหรียญรางวัล

การรับเบอร์วิ่ง ชิพจับเวลา และของที่ระลึก
นักวิ่งสามารถติดต่อขอรับเบอร์วิ่ง ชิพจับเวลาและของที่ระลึกได้ ในวันที่ 25 – 26 มกราคม 2562 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น