รางวัลและของที่ระลึก

รางวัล 

ผู้ที่เข้าเส้นชัย อันดับแรกทั้งชายและหญิงในประเภทมาราธอนจะได้รับรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   ฮาล์ฟมาราธอนจะได้รับรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   และมินิมาราธอนจะได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

และผู้ที่เข้าเส้นชัยอันดับที่ 2-5 จะได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลเกียรติยศ รวมทั้งผู้ที่มีเวลาสุทธิ 5 อันดับแรก ในประเภทกลุ่มอายุ จะได้รับเงินรางวัล

โดยผู้ที่ได้รับรางวัลประเภททั่วไปแล้วจะไม่ได้รับรางวัลประเภทกลุ่มอายุ

เงินรางวัล
มาราธอน

รางวัลทั่วไป (บาท)

รางวัลประเภทกลุ่มอายุ (บาท)

ลำดับที่ ชาย หญิง ลำดับที่ ชาย หญิง
1 100,000 50,000 1 7,000 7,000
2 50,000 40,000 2 6,000 6,000
3 30,000 30,000 3 5,500 5,500
4 20,000 20,000 4 4,500 4,500
5 10,000 10,000 5 4,000 4,000

ฮาล์ฟมาราธอน 

รางวัลทั่วไป (บาท)

รางวัลประเภทกลุ่มอายุ (บาท)

ลำดับที่ ชาย หญิง ลำดับที่ ชาย หญิง
1 50,000 35,000 1 3,500 3,500
2 25,000 18,000 2 3,000 3,000
3 15,000 15,000 3 2,800 2,800
4 10,000 10,000 4 2,500 2,500
5 5,000 5,000 5 2,000 2,000

มินิมาราธอน

รางวัลทั่วไป (บาท)

รางวัลประเภทกลุ่มอายุ (บาท)

ลำดับที่ ชาย หญิง ลำดับที่ ชาย หญิง
1 20,000 15,000 1 1,800 1,800
2 12,500 10,000 2 1,600 1,600
3 7,500 7,500 3 1,400 1,400
4 5,000 5,000 4 1,200 1,200
5 3,000 3,000 5 1,000 1,000

 

รางวัลพิเศษ

  1. ถ้วยรางวัลเกียรติยศ สำหรับผู้ที่อายุมากที่สุดชายและหญิงที่เข้าเส้นชัยภายในเวลาที่กำหนดในแต่ละประเภท
  2. นักวิ่งมาราธอนที่ทำเวลาได้ดีที่สุดและทำลายสถิติในรอบ 15 ปี ของการวิ่งระยะ 42.195 กม. จะได้รับเงินรางวัลพิเศษ 100,000 บาท

สถิติการวิ่งที่ดีที่สุดของนักวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ระยะ 42.195 ก.ม. เป็นการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2557 ผู้ที่ทำสถิติ : Charles Kimutai Kigen นักวิ่งจากประเทศ : Kenya

เวลาที่ทำได้ : Net Time (เวลาสุทธิ) : 02:17:08  Finish Time (เวลาสิ้นสุด) : 02:17:09

*** ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชำระเงินรางวัลให้ในกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดอันเนื่องจากการติดชิพผิดของนักวิ่งเอง

***ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชำระเงินรางวัลให้ ในกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดอันเนื่องจากการติดชิพของนักวิ่งเอง

พิธีมอบรางวัล   : 8:30  น.

ของที่ระลึก

  1. ผู้สมัครเข้าแข่งขันประเภท มาราธอน, ฮาล์ฟ, มินิ จะได้ เสื้อกล้าม,  ถุงที่ระลึก
  2. เสื้อ “ผู้พิชิตมาราธอน” (Finisher T-shirt) สำหรับนักวิ่งมาราธอน 42.195 กม. ที่วิ่งเข้าถึงเส้นชัยภายในเวลาที่กำหนด
  3. เหรียญรางวัล และใบประกาศนียบัตร จะมอบให้แก่ นักวิ่งระยะมาราธอน,ฮาล์ฟ,มินิ ที่เข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนดโดยประกาศนียบัตร(ดาวน์โหลดด้วยตนเอง) ส่วนประเภทเดินวิ่งผู้ที่เข้าเส้นชัย 10,000 คนแรกจะได้รับเหรียญรางวัล

สำหรับปีนี้ท่านที่สมัครจะได้รับของที่ระลึกที่ออกแบบพิเศษ ทั้ง เสื้อ เหรียญ และของที่ระลึกอื่นๆ โดยทีมออกแบบเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้หยิบเอาเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น มาใช้ในงานออกแบบ เช่น ไดโนเสาร์ภูเวียง พระธาตุขามแก่น ประตูเมืองขอนแก่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม โดยการนำ รูปแบบลายเส้น, ตัวละคร, ฉาก และ วรรณกรรมพื้นบ้านอีสานเรื่อง “สังข์สินไซย”จากภาพจิตกรรมฝาผนังเก่าแก่ร่วม 200 ปี บนสิมอีสาน หรือในภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “ฮูปแต้ม” ของวัดชัยศรี และ วัดสนวนวารีพัฒนารามที่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น มาออกแบบสร้างเรื่องราวให้ร่วมสมัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานขอนแก่นมาราธอนในครั้งนี้ ทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติ นอกจากจะได้มาร่วมวิ่งแล้ว ยังได้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม ของชาวอีสานอีกด้วย ดั่งที่เห็นบนเสาไฟบริเวณในจังหวัดขอนแก่น

การรับเบอร์วิ่ง ชิพจับเวลา และของที่ระลึก
นักวิ่งสามารถติดต่อขอรับเบอร์วิ่ง ชิพจับเวลาและของที่ระลึกได้ ในวันที่ 25 – 26 มกราคม 2562 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น