เส้นทางวิ่ง

1. มาราธอน  – Elevation
2. ฮาล์ฟ
3. มินิ  – Elevation
4. เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ


ดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ได้ที่ https://goo.gl/U6qED7

เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (4.5 กม.): Walk & Fun Run (4.5 km.)

ปล่อยตัวเวลา 08.00 น. ณ บริเวณประตูสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แล้วเลี้ยวขวา วิ่งมุ่งหน้าไปตามถนนมะลิวัลย์ มุ่งหน้าไปทางชุมแพ
กลับตัวไฟจราจรแยก ร.8 แล้ววิ่งกลับมาตามเส้นทางเดิม
เลี้ยวซ้ายเข้าประตูสีฐานเพื่อเข้าเส้นชัย
ผู้เข้าเส้นชัย 10,000 คนแรกได้รับเหรียญรางวัล