กำหนดระบบจราจรการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในพื้นที่ม.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. ถึง 3 ก.พ. 62

12654