ภาพการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019

11416

ชมภาพ KKIM2019

 

โลโก้สำหรับให้ช่างภาพนำไปใช้งานติดในภาพกรณีทำลายน้ำ