KKIM2019 ปิดรับสมัครทุกประเภท

0
180

เรียน นักวิ่งทุกท่าน

คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 ขอเรียนให้ทราบว่า เราได้ปิดรับสมัครแล้วทุกประเภทเนื่องจากเต็มจำนวนที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้