การรับเบอร์วิ่ง ชิพจับเวลา และของที่ระลึก

22067

นักวิ่งสามารถติดต่อขอรับเบอร์วิ่ง ชิพจับเวลาและของที่ระลึกได้ ในวันที่ 25 – 26 มกราคม 2562 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

(ของที่ระลึกที่นักวิ่งจะได้รับ)

แผนที่สถานที่รับของที่ระลึก