KKIM2019 ปิดรับสมัครระยะมินิ ฮาล์ฟ และมาราธอน

7595

เรียน นักวิ่งทุกท่าน

คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เป็นจำนวนมาก รวมถึงท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้

คณะกรรมการขอเรียนให้ทราบว่า วันนี้เราได้ปิดรับสมัครแล้วสามประเภท ได้แก่ มินิ (11.55 กม.) ฮาล์ฟ (21.10 กม.) และมาราธอน (42.195 กม.)
เนื่องจากเต็มจำนวนที่กำหนดไว้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเราได้ขยายจำนวนจากที่กำหนดไว้ตั้งแต่ตอนแรก เพราะเราเข้าใจดีว่าท่านนักวิ่งประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นประเพณีการออกกำลังกายที่ยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดขอนแก่น

อย่างไรก็ดี ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมวิ่งในระยะ Fun Run 4.5 กม.ได้ ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. 61 ซึ่งจะเปิดรับสมัครออนไลน์ https://www.khonkaenmarathon.com จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้