ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 เปิดรับสมัคร 1 ส.ค. 61

102118

เปิดรับสมัครแล้ว

…ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยจัดการแข่งขันครบทั้ง 4 ประเภท เหมือนเช่นทุกปี ได้แก่ ระยะมาราธอน 42.195 กม. ฮาล์ฟ 21.10 กม. มินิ 11.55 กม. และเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 4.5 กม. ปีนี้มีการจำกัดจำนวนนักวิ่ง คือ มาราธอน รับ 2,000 คน ฮาล์ฟ รับ 3,000 คน มินิ รับ 7,000 คน (ปีนี้ไม่เปิดรับสมัครหน้างานหรือช่วงลงทะเบียนนักวิ่ง)

กำหนดเปิดรับสมัครดังนี้

1.สมัครระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://www.khonkaenmarathon.com 
เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง

2.สมัครด้วยตัวเองที่กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ทำการตั้งอยู่ที่ อาคารพลศึกษา (ตรงข้ามสระว่ายน้ำ มข.) ในเวลา 09.00 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ช่วงที่ 1 วันที่ 20-31 สิงหาคม 2561
ช่วงที่ 2 วันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ: ประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 4.5 กม. เปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่าง 1-30 พฤศจิกายน 2561

ทั้งนี้กรณีมีนักวิ่งสมัครเต็มจำนวนที่กำหนดไว้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนวันที่กำหนด

อ่านรายละเอียดได้ที่หน้า วิธีการสมัคร

———————————————————————

การสมัครสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตามที่ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 ได้กำหนดให้นักเรียน นักศึกษา สมัครออนไลน์ในช่วงวันที่ 1-30 พ.ย. 61 ในอัตราพิเศษ 150 บาท ทุกระยะนั้น เนื่องจากมีนักวิ่งสมัครเข้ามาจำนวนมาก และนักเรียน นักศึกษาหลายคนเกรงว่าจะสมัครไม่ทัน

ดังนั้นคณะกรรมการฯจึงเปิดให้สมัครได้ 2 ช่วงคือ
ช่วงที่1 ในวันที่ 20-31 สิงหาคม 2561 โดยสามารถแสดงหลักฐานการเป็นนักเรียน นักศึกษา สมัครพร้อมชำระเงิน ได้ที่กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ที่ตั้งอาคารพละศึกษา)
ช่วงที่2 สมัครออนไลน์ตามกำหนดเดิม 1-30 พ.ย.61

หมายเหตุ:
1.การสมัครประเภทนักเรียน-นักศึกษา ผู้สมัครจะได้ของที่ระลึกและรางวัลเหมือนการสมัครประเภทปกติทุกประการ
2.การสมัครออนไลน์สำหรับนักเรียนนักศึกษาจะใช้สำหรับนักศึกษามข.เท่านั้น เนื่องจากสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้จากฐานข้อมูลที่เรามี ส่วนนักเรียนนักศึกษาสถาบันอื่นๆ ให้ทำได้2วิธีคือ
2.1 นำหลักฐานไปยื่นสมัครกองการกีฬาในระหว่างวันที่ 20-30 ส.ค.61
2.2 สมัครที่สถาบันการศึกษาที่สังกัด จากนั้นให้สถาบันรับรองสิทธิ์และรวบรวมยื่นที่กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตัวอย่างแบบเสื้อที่ระลึก