นักวิ่งแฟนซี ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018 สุดสร้างสรรค์

6265

ตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018 ได้เชิญชวนนักวิ่งร่วมวิ่งสร้างสีสัน ด้วยการแต่งแฟนซี ในธีม “แล่นแบบอินเตอร์ม่วนซื่นแบบไทอีสานบ้านเฮา” โดยเป็นการวิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพควบคู่กับการสร้างความสุข สนุกสนานผ่านกิจกรรม “แต่งแฟนซี” วิ่งอย่างมีความสุขพร้อมแสดงเอกลัษณ์ของจังหวัดขอนแก่น

โดยมีเกณฑ์ในการตัดสิน คือ 1) ความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้วัสดุรีไซเคิล, เศรษฐกิจพอเพียง 2) ความสวยงามโดดเด่น เรียกรอยยิ้ม 3) การนำเสนอ ที่ตรงกับแนวคิดไทอีสาน, ใส่วิ่งได้ตลอดเส้นทาง, เครื่องแต่งกายไม่มีอุปกรณ์เป็นอาวุธ, ไม่ล้อการเมือง โดยผู้ร่วมแข่งขันจะต้องเข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด (Cut Off)

โดยแบ่งประเภทของการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ มาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน

ผลการตัดสินมีดังนี้
มาราธอน
1.  นายอนาวินทร์ ศิริวรรณ รับรางวัลเงินสด 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
2.  นายไชยยันต์ สุขบาล รับรางวัลเงินสด 1,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
3. นายอัครินทร์ ศรีมั่นคง รับรางวัลเงินสด 1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

ประกวดแฟนซี อันดับ 1 มาราธอน
ประกวดแฟนซี อันดับ 1 มาราธอน

 

ประกวดแฟนซี อันดับ 2 มาราธอน
ประกวดแฟนซี อันดับ 2 มาราธอน

 

ประกวดแฟนซี อันดับ 3 มาราธอน
ประกวดแฟนซี อันดับ 3 มาราธอน

 

ฮาล์ฟมาราธอน
1.นางธัญญภัสร์ เหมือนโลวงศ์  รับรางวัลเงินสด 1,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
2.นายวีระพันธ์ ปราบหลอด รับรางวัลเงินสด 1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
3.นายรังสรรค์ หนูน้อย รับรางวัลเงินสด  800 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

ประกวดแฟนซี อันดับ 1 ฮาล์ฟมาราธอน
ประกวดแฟนซี อันดับ 1-2-3 ฮาล์ฟมาราธอน

 

มินิมาราธอน
1.นายดรัณภพ วรรณโส รับรางวัลเงินสด  1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
2.นายสุรพงศ์ ใจเมือง รับรางวัลเงินสด  800 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
3.นายฉัตรชัย ศิริแสงตระกูล รับรางวัลเงินสด  500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

ประกวดแฟนซี อันดับ1 มินิมาราธอน
ประกวดแฟนซี อันดับ1 มินิมาราธอน

 

ประกวดแฟนซี อันดับ 2 มินิมาราธอน
ประกวดแฟนซี อันดับ 2  มินิมาราธอน

 

ประกวดแฟนซี อันดับ 3  มินิมาราธอน
ประกวดแฟนซี อันดับ 3  มินิมาราธอน


นอกจากนี้กรรมการยังจ่ายเงินสดเพิ่มให้อีก 2 ท่าน ในประเภทมินิมาราธอน เป็นรางวัลปลอบใจ
นอกจากนี้กรรมการยังจ่ายเงินสดเพิ่มให้อีก 2 ท่านๆละ 500 บาท ในประเภทมินิมาราธอน เป็นรางวัลปลอบใจ เนื่องจากแต่งแฟนซีได้ถูกใจกรรมการ แต่เข้าเส้นชัยเลยเวลาที่กำหนด