ยอดขอนแก่นมาราธอนพุ่ง4หมื่น เอธิโอเปียคว้าชัย คนไทยแรกไปโตเกียวมาราธอน

5089

ยอดนักวิ่งขอนแก่นมาราธอน 2018 พุ่งสูงกว่า 4 หมื่นคน เอธิโอเปียชนะเลิศมาราธอนทั้งชายและหญิง ธนาทิพย์ และ ปุณยนุช ชายหญิงคนไทยคนแรกที่เข้าเส้นชัยรับเงินรางวัล 4 หมื่นบาทไปวิ่งโตเกียวมาราธอน

จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผนึกองค์กรภาครัฐ และเอกชนจัดการแข่งขัน ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018 (Khon Kaen International Marathon 2018) ยกมาตรฐานสู่ระดับโลก World Marathon Majors เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 4.00 น. โดยมีจำนวนนักวิ่งรวม 36,993 คน เป็นประเภทมาราธอนจำนวน 1,977 คน ประเภทฮาล์ฟมาราธอนจำนวน 2,925 คน ประเภทมินิมาราธอนจำนวน 7,091 คน และประเภทเดินวิ่งจำนวน 25,000 คน โดยมีจอมอึด 44 เชื้อชาติ จาก 33 ประเทศทั่วโลก ร่วมลงแข่งขัน ผลการแข่งขันประเภทมาราธอนชาย Teshome Getachew Besha ชาว Ethiopia คว้าชัยรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรรางวัล พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ด้วยเวลา 02:20:28 และ ประเภทมาราธอนหญิง Bize Beyira Negasa ชาว Ethiopia คว้าชัยรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ด้วยเวลา 02:48:06

และรางวัลสุดพิเศษในปีนี้เฉพาะชาวไทย คุณธนาทิพย์ ดีฉิม และ คุณปุณยนุช ปรัชญานิพนธ์ ชายและหญิงซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่เข้าเส้นชัยในประเภทมาราธอน รับเงินรางวัลพิเศษจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นเงินคนละ 40,000 บาท เพื่อเป็นค่าสมัครและค่าเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันโตเกียวมาราธอน

พิธีเปิดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018 ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์กรภาครัฐ และเอกชน ร่วมปล่อยตัวนักวิ่ง สำหรับการจัดแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัยที่ดีและได้ผลจริง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนสนใจ เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เล่นกีฬาเป็นนิสัย นอกจากนี้ยังช่วยให้ตระหนักรู้ เห็นภัยยาเสพติด เป็นกำลังและร่วมมือในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ นำไปสู่การพัฒนานักกรีฑาไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลระดับนานาชาติ และพัฒนา ส่งเสริมนักวิ่งไทย สู่การวิ่งมาราธอนระดับอาชีพ ยกมาตรฐานสู่ World Marathon Majors

การแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติได้รับการรับรองมาตรฐาน “AIMS” และ “IAAF” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองมาตรฐานเส้นทางวิ่งระดับสากล โดยเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 เรื่อยมาจนปัจจุบัน มีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้งด้านมาตรฐานการจัดการแข่งขัน เส้นทางวิ่ง การบริหารจัดการ และการบริการต่างๆ มีนักวิ่งสมัครเข้าร่วมแต่ละครั้งจำนวนมาก โดยนักวิ่งจะได้รับการติดแชมป์เปียนชิพเพื่อบันทึก สถิติ และใช้ในการตัดสิน การแข่งขันมี 4 ประเภท ได้แก่ มาราธอน 42.195 กิโลเมตร ฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กิโลเมตร มินิมาราธอน 11.55 กิโลเมตร และประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 4.5 กิโลเมตร โดยมีเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท ซึ่งผู้เข้าเส้นชัยอันดับที่ 1 ชายประเภทมาราธอน รับเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาท และผู้เข้าเส้นชัยอันดับที่ 1 หญิงประเภทมาราธอน รับเงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัลพิเศษในปีนี้ นักวิ่งมาราธอนที่ทำเวลาได้ดีที่สุดและทำลายสถิติในรอบ 15 ปี จะได้รับเงินรางวัลพิเศษ 100,000 บาท โดยสถิติการวิ่งที่ดีที่สุดของนักวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ระยะ 42.195 ก.ม. เป็นการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2557 ผู้ที่ทำสถิติคือ Charles Kimutai Kigen นักวิ่งจากประเทศ Kenya ทำได้เวลา 02:17:09 โดยผลการแข่งขันขอนแก่นมาราธอน 2018 ดังนี้

Male winner of Marathon - Teshome Getachew Besha
Male winner of Marathon – Teshome Getachew Besha

1.ผู้ชนะเลิศมาราธอน ประเภททั่วไปชาย ได้แก่ Teshome Getachew Besha ชาว Ethiopia ด้วยเวลา 02:20:28 ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
2.ผู้ชนะเลิศมาราธอน ประเภททั่วไปหญิง ได้แก่ Bize Beyira Negasa ชาว Ethiopia ด้วยเวลา 02:48:06 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


Male winner of half-Marathon – Rotich Kenneth kemboi

3.ผู้ชนะเลิศฮาล์ฟมาราธอน ประเภททั่วไปชาย ได้แก่ Rotich Kenneth kemboi ชาว Kenya ด้วยเวลา 01:03:49 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
4.ผู้ชนะเลิศฮาล์ฟมาราธอน ประเภททั่วไปหญิง ได้แก่ Zewditu Ashenafi Workie ชาว Ethiopia ด้วยเวลา 01:14:12 ได้รับเงินรางวัล 35,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

Male winner of Mini-Marathon - Tefera Gosa Girma
Male winner of Mini-Marathon – Kipchirchir Lel

5.ผู้ชนะเลิศมินิมาราธอน ประเภททั่วไปชาย ได้แก่ Kipchirchir Lel ชาว Kenya ด้วยเวลา 00:34:10 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6.ผู้ชนะเลิศมินิมาราธอน ประเภททั่วไปหญิง ได้แก่ Birtukan Fetene Shiferaw ชาว Ethiopia ด้วยเวลา 00:41:41 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สามารถตรวจสอบผลการแข่งขันขอนแก่นมาราธอน 2018 เพิ่มเติม ได้ที่ https://kkim.kku.ac.th/