ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ขยายเวลารับ BIB และของที่ระลึก วันที่ 26 ม.ค.

2149

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ขยายเวลารับ BIB และของที่ระลึก วันที่ 26 ม.ค.

ตามที่ท่าอากาศยานขอนแก่น เกิดเหตุเพลิงไหม้ดังที่ปรากฎตามข่าวทั่วไปนั้น
ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันมีความเห็นใจและเข้าใจนักวิ่งที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว

จึงจะขยายเวลารับ BIB และของที่ระลึก ของวันที่ 26 มกราคม 2561 จากกำหนดการเดิม 10.00 – 19.00 น. เป็น เวลา 10.00 – 20.30 น.

สำหรับวันที่ 27 มกราคม 2561 ยังเป็นไปตามกำหนดการเดิมคือ เวลา 10.00 – 19.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ