ประกวดภาพถ่าย ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018

1511

KHON KAEN INTERNATIONAL MARATHON 2018 PHOTO CONTEST
กติกาการส่งภาพเข้าร่วมประกวด
1) เป็นภาพที่ถ่ายในงานวิ่งขอนแก่น มาราธอน นานาชาติ ปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561

2) ส่งภาพขนาด 12 x 18 นิ้ว ติดภาพไว้กึ่งกลางแผ่นพลาสติกลูกฟูก
(Future Board) สีดำ ขนาด 16 x 22 นิ้ว โดยเว้นระยะห่างจากขอบด้านละ 2 นิ้ว เขียนชื่อภาพ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ด้านหลังภาพ พร้อมแนบไฟล์ภาพลงในแผ่น CD/DVD ไม่จำกัดจำนวนภาพที่ส่ง ขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล (MP) สามารถตกแต่งภาพได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่เกินความเป็นจริง และห้ามตัดต่อซ้อนภาพ

3) ภาพที่ส่งประกวดจะต้องถ่ายเองตรงกับชื่อผู้ส่ง และสามารถยืนยันผลงานได้
ไฟล์ภาพที่ส่งยังคงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ถ่าย แต่ผู้จัดสามารถนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ไม่นำไปใช้หารายได้
4) กำหนดส่งภาพตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ที่งานกีฬา มข. อาคารพละข้างสนามกีฬากลาง มข. (เวลาราชการ) หรือร้าน เจ เจ โฟโต้เซ็นเตอร์ ตรงข้าม รพ.ศรีนครินทร์ โทร. 043-243673
5) การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด | ประกาศผลทางเพจ khonkaenmarathon

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 4,000 บาท
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,000 บาท
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินสด 1,000 บาท จำนวน 3 รางวัล