จุดบริการรถรับ-ส่งนักวิ่ง ช่วงรับ BIB และของที่ระลึก (26-27 ม.ค. 61)

2184

จุดบริการรถรับ-ส่งนักวิ่ง
 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ฯ มข. – จุดลงทะเบียนที่ เซ็นทรัล
มีบริการ 2 วัน คือ 26-27 มกราคม 2561
Pick-up Service on 26-27 January 2018 (2 days)
Route: Golden Jubilee Convention Hall – Central Plaza – Golden Jubilee Convention Hall

จุดบริการรถรับ-ส่งนักวิ่ง
 สนามบินขอนแก่น – จุดลงทะเบียน เซ็นทรัล
มีบริการ เฉพาะ วันที่ 27 มกราคม
Pick-up Service on 27 January 2018 (1 day ONLY)
Route: Khon Kaen Airport – Central Plaza

จุดบริการรถรับ-ส่งนักวิ่ง
 บขส. 3 – จุดลงทะเบียน เซ็นทรัล
มีบริการ 2 วัน คือ 26-27 มกราคม 2561
Pick-up Service on 27 January 2018 (1 day ONLY)
Route: Khon Kaen Bus Terminal 3 – Central Plaza

The orange notice board will be shown in the Pick-up point. จุดรับส่งแต่ละที่ จะมีป้าย สีส้มแบบนี้ ตั้งอยู่
The orange notice board will be shown in the Pick-up point.
จุดรับส่งแต่ละที่ จะมีป้าย สีส้มแบบนี้ ตั้งอยู่