ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018 ยอดสมัครสูงเป็นประวัติการณ์ พร้อมจัด100%

2497

จังหวัดขอนแก่น แถลงข่าว พร้อมต้อนรับนักวิ่งจากทั่วโลกด้วยมาตรฐานสากล กับ“ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018 สถิติยอดสมัครสูงเป็นประวัติการณ์กว่า 5 หมื่นคน พบกันวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคมนี้

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 25612560 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ที่ลานหน้าขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ จัดพิธีแถลงข่าวการแข่งขัน“ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018 (KhonKaen International Marathon 2018) ซึ่งมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายสันติ นิลหมื่นไวย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนับสนุนหลัก ประกอบด้วย นายโกศล ภูวไนยวีรพงศ์ ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ นางจินดาวัลย์ คูวัฒนสุชาติ ผู้จัดการภาคธุรกิจ สาขาภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว โดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันสื่อมวลชนนักวิ่งหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมจำนวนมาก

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าการจัดการแข่งขัน“ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” เป็นมหกรรมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ชาวจังหวัดขอนแก่นทุกภาคส่วน ร่วมมือกันจัดขึ้นเป็นประเพณีทุกปี โดยปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 15 ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 จังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับนักวิ่งจากทั่วโลก โดยทุ่มงบกว่า 5 ล้านบาทมากกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อหวังปลูกฝังให้ประชาชนชาวไทยรักษาสุขภาพด้วยการวิ่ง อีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองขอนแก่นให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีปณิธานในการอุทิศเพื่อสังคม โดยการเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการนำเอาองค์ความรู้ต่างๆ รวมทั้งกำลังสติปัญญาและทรัพยากรถ่ายทอดไปยังชุมชนและสังคม ในด้านกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปใช้บริการสนามกีฬา สวนสาธารณะของมหาวิทยาลัย และนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ใช้กับการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติกว่า 14 ปีที่ผ่านมา และในปีที่ 15 ก็มีระบบด้านการแพทย์และพยาบาล บริการตลอดเส้นทางวิ่งทั้ง 4 ประเภท ด้านระบบการรักษาความปลอดภัย มีการปิดถนนเพื่อใช้ในการวิ่ง 100 % อีกทั้งนักวิ่งทุกคนจะได้รับประกันอุบัติเหตุทุกคน ด้านมาตรฐานการวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติได้รับการรับรองมาตรฐานเส้นทางวิ่งมาราธอนจากองค์กรมาราธอนนานาชาติ หรือ “AIMS”และพัฒนาเทคโนโลยีการวิ่งโดยระบบ RFID ซึ่งครั้งนี้ทุ่มเงินกว่า 2 ล้านบาทเพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น มาใช้เพื่อติดตามตรวจสอบระยะทางและเวลาของผู้เข้าแข่งขันวิ่งมาราธอน และสามารถตรวจสอบสถิติการวิ่งได้ทันทีหลังวิ่งเสร็จจากจุดตรวจ 8 จุดบริเวณหลังเส้นชัย ขณะนี้มีผู้สมัครมินิมาราธอนกว่า 7,000 คน ฮาล์ฟมาราธอน 3,000 คน ระดับมาราธอน 2,000 คน และเดินวิ่งสุขภาพกว่า 25,000 คน จึงทำให้ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งนี้ สถิติภาพรวมน่าจะมากที่สุดในประวัติการณ์ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีจำนวนคนเข้าร่วมกว่า 50,000 คน

“นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมเยาวชนในกิจกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ได้จัดโครงการ สานฝันสู่วันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ซึ่งจัดต่อเนื่องมากว่าสิบปีโดยประสานความร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆในจังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งศูนย์ฝึกและพัฒนาการวิ่งภายในโรงเรียน และคัดนักเรียนที่สนใจด้านการวิ่ง ลงสมัครและให้ที่พักฟรี ส่งเสริมให้มีโอกาสเข้าร่วมรายการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรทรงคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ ให้เห็นว่า เราสามารถสร้างความฝันให้เป็นจริงได้ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียน 5,000 คน จาก 51 โรงเรียนเข้าร่วมในโครงการสานฝันสู่วันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ”

 

นายสันติ นิลหมื่นไวย์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าการจัดการแข่งขัน ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ พลานามัยที่ดีและได้ผลส่งเสริมให้เยาวชนสนใจ เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เล่นกีฬาเป็นนิสัย ช่วยให้ตระหนักรู้ ถึงภัยยาเสพติด เป็นกำลังและร่วมมือในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีการจัดการแข่งขัน และพัฒนานักกรีฑาไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลระดับนานาชาติ และพัฒนา ส่งเสริมนักวิ่งไทย สู่การวิ่งมาราธอนระดับอาชีพระดับสากล มุ่งสู่การเป็น Asean Marathon Majors ศูนย์กลางจัดการแข่งขันมาราธอนมาตรฐานสากลแห่งภูมิภาคอาเซียนและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย

อย่างไรก็ตามขอนแก่นมาราธอนนานาชาติมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คณะทำงาน บุคลากรและหน่วยงานภาคีร่วม ได้มีการประเมินผลทุกด้าน เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันจะเกิดการพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรมในครั้งต่อไป เพื่อสนับสนุนผลักดันนักวิ่งไทยสู่นักวิ่งมาราธอนระดับอาชีพ ด้วยการยกมาตรฐานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติสู่ศูนย์กลางจัดการแข่งขันมาราธอนมาตรฐานสากลแห่งภูมิภาคอาเซียนหรือ ASEAN Marathon Majors และยกมาตรฐานสู่ระดับ World Marathon Majors ต่อไป

 

สำหรับการจัดการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 มี 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กิโลเมตร มินิมาราธอน 11.55 กิโลเมตร และประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร โดยผู้ที่เข้าเส้นชัย อันดับแรกทั้งชายและหญิงในประเภทมาราธอนจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ฮาล์ฟมาราธอนรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมินิมาราธอนรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลเงินสด

 

ผู้สนใจติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-202388 Email : info@khonkaenmarathon.com เว็บไซต์ www.khonkaenmarathon.com

เทปถ่ายทอดสดการแถลงข่าว