ประกาศจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่ 15

2133

ประกาศจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่ 15

เพื่อให้การจัดการแข่งขันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด และที่สำคัญที่สุดคือเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬา การแข่งขันวิ่งระยะมาราธอนในปีนี้ที่มีกำหนดจะจัดในเวลา 4.15 น. ของวันที่ 28 มกราคม 2561 จึงได้กำหนดจุดตัดตัวนักกีฬาที่ทางคณะกรรมการฯพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเข้าเส้นชัยได้ตามกำหนดเวลา 7 ชั่วโมง โดยจุดตัดตัวนี้กำหนดที่เวลา 10.00 น. อยู่ที่กิโลเมตรที่ 32 โดยนักกีฬาที่ไม่สามารถมาถึงจุดนี้ได้ทันเวลา 10.00 น. จะต้องคืน chip ให้เจ้าหน้าที่และขึ้นรถที่เตรียมไว้ให้ และไม่อนุญาตให้นักกีฬาทำการแข่งขันต่อไปด้วยตัวเองในทุกกรณี