ประชาสัมพันธ์ถึงนักวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018

2070

ประชาสัมพันธ์ถึงนักวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018
1) สำหรับท่านที่สมัครวิ่งจ่ายเงินและมีหมายเลขวิ่งเรียบร้อยแล้ว
📌วันเวลา สถานที่ รับเบอร์วิ่ง(BIB) ชิพจับเวลา และของที่ระลึก
นักวิ่งสามารถติดต่อขอรับเบอร์วิ่ง ชิพจับเวลา และของที่ระลึกได้ ในวันที่ 26 – 27 มกราคม 2561
เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น

📃 เอกสารของผู้สมัคร ในการรับเบอร์วิ่ง(BIB) ชิพจับเวลา และของที่ระลึก
1. บัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือ พาสปอร์ต (Passport) หรือใบแจ้งผลการรับเงินพร้อมเบอร์วิ่ง หรือ
2. กรณีที่ไม่พบหมายเลขวิ่งหากชำระเงินแล้วต้องนำหลักฐานที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ง่ายไปแสดง
(ตรวจสอบเบอร์วิ่ง ประเภทมาราธอน,ฮาล์ฟ,มินิ ได้ที่ https://services.kku.ac.th:8443/marathon/home/index ประเภทเดินวิ่ง ได้ที่ https://services.kku.ac.th:8443/marathon/fun-run/show-all)

📃 เอกสารของผู้รับแทน ในการรับเบอร์วิ่ง(BIB) ชิพจับเวลาและของที่ระลึก
สามารถรับแทนกันได้ โดยไม่จำกัดจำนวน เพียงแต่มีเอกสารที่น่าเชื่อถือของผู้สมัครที่มอบหมายและมีลายมือชื่อกำกับ
หรือการติดต่อทางทางโซเซียลมีเดีย(Social media) กับผู้สมัครเพื่ออมอบหมายให้รับแทน เช่น line มาแสดง

2) สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัคร
นักวิ่งสามารถสมัครร่วมวิ่งกับขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018 รอบเพิ่มเติมในวันที่ 26 – 27 มกราคม 2561
เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น โดยเราจำกัดสำหรับการสมัครเข้าร่วมวิ่งทั้งประเภทมินิ,ฮาล์ฟ,และมาราธอนรวมแล้วไม่เกิน 700 คน เท่านั้น ส่วนประเภทเดินวิ่ง 4.5 กม. ไม่จำกัดจำนวน