แถลงข่าว ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018

1844

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติมาตรฐานสากล ขับเคลื่อนโลกอนาคต จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผนึกองค์กรภาครัฐ และเอกชนจัดการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018 (Khon Kaen International Marathon 2018)” รองรับนักวิ่งจากทั่วโลกแข่งขันภายใต้มาตรฐานสากล

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีแถลงข่าวการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018 (Khon Kaen International Marathon 2018) ซึ่งมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย คุณวรรณิภา รุ่งเรือง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมตลาด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คุณกฤช ธีรสุข ประธานกรรมการบริหารฝ่ายตัวแทน ภูมิภาค 4 บริษัท เอไอเอ จำกัด ร่วมแถลงข่าวในฐานะผู้สนับสนุนหลัก โดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขันผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันสื่อมวลชนนักวิ่งกว่า 100 คนเข้าร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

การจัดการแข่งขัน“ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ พลานามัยที่ดีและได้ผลส่งเสริมให้เยาวชนสนใจ เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เล่นกีฬาเป็นนิสัย ช่วยให้ตระหนักรู้ ถึงภัยยาเสพติด เป็นกำลังและร่วมมือในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีการจัดการแข่งขัน และพัฒนานักกรีฑาไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลระดับนานาชาติ และพัฒนา ส่งเสริมนักวิ่งไทย สู่การวิ่งมาราธอนระดับอาชีพระดับสากล มุ่งสู่การเป็น Asean Marathon Majors ศูนย์กลางจัดการแข่งขันมาราธอนมาตรฐานสากลแห่งภูมิภาคอาเซียน

นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าการจัดการแข่งขัน“ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” เป็นมหกรรมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่ชาวจังหวัดขอนแก่นทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมมือกันจัดขึ้นเป็นประเพณีทุกปี ซึ่งเป็นความร่วมมือกันทุกภาคส่วน โดยเฉพาะด้านการร่วมมือกันของประชาชนที่ตื่นตัวกับการจัดการแข่งขันอย่างยิ่ง นอกจากนี้ชาวบ้านยังร่วมกิจกรรมทั้งสมัครเข้าแข่งขันและร่วมเป็นกองเชียร์ให้กำลังใจนักวิ่งตลอดเส้นทางมีการตั้งจุดบริการน้ำดื่ม ผลไม้ ชุมชนรวมตัวกันออกมาต้อนรับนักวิ่งด้วยเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานด้วยความอบอุ่น

ด้านระบบการแพทย์และพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจัดตั้งศูนย์สั่งการหน่วยพยาบาลตามเส้นทางวิ่งจำนวน 19 จุด และรถปฐมพยาบาลระดับ advance วิ่งตามขบวนตลอดเส้นทางการแข่งขันทั้ง 4 ประเภท จำนวน 5 คัน และอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 500 คน ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัดและพนักงานกู้ชีพ ครบทีมรวมทั้งมีระบบการส่งต่อและโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการส่งต่อ มีรพ.ศรีนครินทร์ รพ.ศูนย์ขอนแก่น(ศูนย์อุบัติเหตุระดับ Excellence center และระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Pre –hospital Care EMS) ที่ได้รางวัลระดับประเทศ) และมีศูนย์หัวใจสิริกิติ์

ด้านการบริการอาหารแก่นักวิ่งหลังเส้นชัย เราปรุงอาหารสดใหม่ เพื่อบริการนักวิ่งทุกท่านอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีระบบคัดแยกผู้รับบริการตามประเภทการวิ่งทั้ง 4 ประเภท นักวิ่งคนสุดท้ายมีให้รับประทานแน่นอน

ด้านระบบการรักษาความปลอดภัย สำหรับมหกรรมการวิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ เราผนึกกำลังฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระดมจากทุกหน่วยงานในตำบล อำเภอต่างๆ มาอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยและการจราจรแก่นักวิ่งตลอดเส้นทางการแข่งขัน มีการปิดถนนเพื่อใช้ในการวิ่ง 100 % อีกทั้งนักวิ่งทุกคนจะได้รับประกันอุบัติเหตุอีกด้วย ดังนั้นการแข่งขันครั้งนี้ผมจึงมั่นใจว่าจะเป็นการตอกย้ำการเป็น ” เดอะมาราธอน ซิตี้” อีกครั้ง

รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีปณิธานในการอุทิศเพื่อสังคม โดยการเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการนำเอาองค์ความรู้ต่างๆ รวมทั้งกำลังสติปัญญาและทรัพยากรถ่ายทอดไปยังชุมชนและสังคม ในด้านกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปใช้บริการสนามกีฬาต่างๆและบริการต่างๆของมหาวิทยาลัย และเราได้นำวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ ถ่ายทอดไปยังชุมชนสังคมในลักษณะต่างๆ

ด้านมาตรฐานการวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติได้รับการรับรองมาตรฐานเส้นทางวิ่งมาราธอนจากองค์กรมาราธอนนานาชาติ Association of International Marathon and Distance Races หรือ AIMS ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองมาตรฐานเส้นทางวิ่งมาราธอนระดับสากล โดยมีสมาชิกที่เป็นสนามวิ่งอยู่ทั้งหมดทั่วโลก ปัจจุบัน 90 ประเทศ ประกอบด้วยสมาชิกสนามแข่งขัน 166 แห่ง รวมสนามที่มีชื่อเสียงระดับ World Major Marathon อาทิ บอสตัน มาราธอน ลอนดอนมาราธอน เบอร์ลินมาราธอน ชิคาโกมาราธอน นิวยอร์คมาราธอน เป็นต้น สิทธิประโยชน์จากการรับรองของAIMSทำให้ผู้ผ่านการแข่งขันสามารถนำ Certificate รับรองเวลาการแข่งขันไปใช้ในการสมัครมาราธอนได้ทั่วโลกสนามวิ่งมาราธอนที่เป็นสมาชิกของ AIMS จะต้องได้รับการพิสูจน์วัดระยะเส้นทางการแข่งขันด้วยความเที่ยงตรงตามมาตรฐาน

ด้านเทคโนโลยีการวิ่ง การจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติได้มีการนำเทคโนโลยี RFID มาใช้เพื่อติดตามตรวจสอบระยะทางและเวลาของผู้เข้าแข่งขันวิ่งมาราธอนโดยใช้ RFID ย่านความถี่ UHF ซึ่งจะมีแท็กที่กันน้ำติดไว้ที่รองเท้าของนักวิ่งแต่ละคนทำให้มีประสิทธิภาพการอ่านค่าได้อย่างต่อเนื่องและแม่นยำ100% แสดงผลเกือบ Real Time ซึ่งมีการ delay ไม่ถึงเสี้ยววินาที จึงมั่นใจได้ว่าการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ จะไม่เกิดข้อผิดพลาดและเป็นธรรมสำหรับนักวิ่งทุกคน

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติเรามุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คณะทำงานทั้งบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ มีการประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความคิดสร้างสรรค์ การนำเทคโนโลยีมาใช้ ความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการทำงาน เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา เพื่อสนับสนุนผลักดันนักวิ่งไทยสู่นักวิ่งมาราธอนระดับอาชีพ ด้วยการยกมาตรฐานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติสู่ศูนย์กลางจัดการแข่งขันมาราธอนมาตรฐานสากลแห่งภูมิภาคอาเซียนหรือ ASEAN Marathon Majors และยกมาตรฐานสู่ระดับ World Marathon Majors ต่อไป

ด้านส่งเสริมเยาวชน ขอนแก่นมาราธอนจัดโครงการ “สานฝันสู่วันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” ซึ่งจัดต่อเนื่องมา กว่าสิบปีโดยประสานความร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆในจังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งศูนย์ฝึกและพัฒนาการวิ่งภายในโรงเรียน และคัดนักเรียนที่สนใจด้านการวิ่ง ลงสมัครและให้ที่พักฟรี ส่งเสริมให้มีโอกาสเข้าร่วมรายการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรทรงคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ ให้เห็นว่า “เราสามารถสร้างความฝันให้เป็นจริงได้”ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียน 5,000 คน จาก 51 โรงเรียนเข้าร่วมใน“โครงการสานฝันสู่วันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” และมีอีกหลายหมื่นคนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการนี้และแม้ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ จะได้รับมาตรฐานระดับสากล แต่ก็ไม่หลงลืมการปลูกฝังค่านิยมการรักสุขภาพให้เด็กในชุมชน เพราะเราเชื่อว่า สุขภาพส่วนบุคคล เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนโลกอนาคต

การจัดการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018” ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 นี้ จัดวิ่งครบทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กิโลเมตร มินิมาราธอน 11.55 กิโลเมตร และประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร โดยผู้ที่เข้าเส้นชัย อันดับแรกทั้งชายและหญิงในประเภทมาราธอนจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ฮาล์ฟมาราธอนรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมินิมาราธอนรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลเงินสด นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขพิเศษเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการวิ่ง โดยผู้สมัคร อายุ 60-69 ปี สมัครครึ่งราคา และผู้สมัคร อายุ 70 ปีขึ้นไปสมัครฟรี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2560

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ โทรศัพท์ 081-9740784 โทรสาร 043-202388 Email : info@khonkaenmarathon.com เว็บไซต์ www.khonkaenmarathon.com