ขอนแก่นมาราธอนฯ เปิดรับสมัครนักวิ่งจิตอาสา เป็นทีมนักวิ่งนำเวลา (Pacers) และทีมนักวิ่งชุดเก็บกวาด (Sweepers)

5584

คุณสมบัติและกติกาสำหรับผู้สมัครเป็นนักวิ่งนำเวลา (Pacers) และทีมนักวิ่งชุดเก็บกวาด (Sweepers)

1. คุณสมบัติผู้สมัครเป็น Pacers และ Sweepers ระยะมาราธอน
1.1 ผู้ที่จะสมัครเป็น Pacers และ Sweepers จะต้องผ่านการวิ่งมาราธอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
1.2 ผู้ที่จะสมัครเป็น Pacers และ Sweepers เวลาใดจะต้องมีสถิติที่ดีที่สุดในระยะมาราธอน ไม่น้อยกว่า 15-30 นาที เช่น ผู้ที่สมัคร Pacers ระยะมาราธอนเวลา 3.30 hr. จะต้องมีสถิติในระยะมาราธอน ไม่เกินกว่า 3.15 hr. เป็นต้น
1.3 สถิติที่นำมาสมัคร Pacers และ Sweepers ต้องเป็นสถิติย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี
1.4 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องส่งการบ้านในทุกเดือน ในความเร็ว Pace ที่กำหนดไว้
(ของกลุ่มเวลาของท่าน) เพื่อดูความสม่ำเสมอในการซ้อม ในกรุ๊ปไลน์ “Pacers KKIM 2018”
1.5 เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
1.6 สามารถมาประชุมเพื่อวางแผนงาน ในวันเวลาที่กำหนดได้

2. คุณสมบัติผู้สมัครเป็น Pacers และ Sweepers ระยะฮารล์ฟมาราธอน
2.1 ผู้ที่จะสมัครเป็น Pacers และ Sweepers จะต้องผ่านการวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
2.2 ผู้ที่จะสมัครเป็น Pacers และ Sweepers เวลาใดจะต้องมีสถิติระยะฮาล์ฟมาราธอน ไม่น้อยกว่า 10-20 นาที เช่น ผู้ที่สมัคร Pacers ระยะฮาล์ฟมาราธอนเวลา 1.45 hr. จะต้องมีสถิติที่ดีที่สุดในระยะฮาล์ฟมาราธอน ไม่เกินกว่า 1.35 hr. เป็นต้น
2.3 สถิติที่นำมาสมัคร Pacers และ Sweepers จะต้องเป็นสถิติย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี
2.4 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องส่งการบ้านในทุกเดือน ในความเร็ว Pace ที่กำหนดไว้ (ของกลุ่มเวลาของท่าน) เพื่อดูความสม่ำเสมอในการซ้อม ในกรุ๊ปไลน์ “Pacers KKIM 2018”
2.5 เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
2.6 สามารถมาประชุมเพื่อวางแผนงาน ในวันเวลาที่กำหนดได้

 

กติกาสำหรับทีมนักวิ่งนำเวลา (Pacers)

1. Pacers ต้องบริหารเวลาตาม Target Finish Time ที่กำหนดให้ และเข้าเส้นชัยใกล้เคียงกับเวลาสนาม
2. Pacers ต้องผูกลูกโป่งไว้ที่เสื้อที่ทีมงานเตรียมไว้ให้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นนักวิ่งผู้นำเวลา
3. ทำหน้าที่คอยเป็นแรงกระตุ้น ให้กำลังใจ และให้มีประสบการณ์ที่ดีกับการวิ่ง
4. ถ้าในกรณีที่ Pacers วิ่งต่อไปไม่ไหว ให้ฝากลูกโป่งไว้กับเพื่อนหรือปล่อยลูกโป่ง

กติกาสำหรับทีมนักวิ่งชุดเก็บกวาด (Sweepers)
1. คอยดูแลนักวิ่งกลุ่มวิ่งช้าแต่ยังพอมีศักยภาพในการเข้าเส้นชัยให้ทันเวลา cutoff time ในระยะฟูลมาราธอนคือต้องเข้าเส้นชัยในเวลา 7 ชั่วโมง
2. คอยดูแลนักวิ่งกลุ่มวิ่งช้าแต่ยังพอมีศักยภาพในการเข้าเส้นชัยให้ทันเวลา cutoff time ในระยะฮาล์ฟมาราธอนคือต้องเข้าเส้นชัยในเวลา 3.30 ชั่วโมง
3. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับกลุ่มนักวิ่งแนวหลังที่อาจจะมีปัญหาการบาดเจ็บ เช่นเป็นตะคริว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เป็นต้น
4. เป็นแรงกระตุ้น ดูแลนักวิ่งแนวหลังไม่ให้รู้สึกโดดเดี่ยว และให้มีประสบการณ์ที่ดีกับการวิ่ง

ลิงค์การรับสมัคร Pacers & Sweepers ระยะมาราธอน : http://bit.ly/2wS27Ou
ลิงค์การรับสมัคร Pacers & Sweepers ระยะฮาล์ฟมาราธอน : http://bit.ly/2iAa19R