การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันขอนแก่นมาราธอน 2018 ประเภทนักเรียนนักศึกษา 

0
202

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาทุกระดับการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018 (ครั้งที่ 15) ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.1 กรณีสมัครในประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (ระยะทาง 4 กิโลเมตร) สามารถสมัครได้ที่โรงเรียน/คณะที่นักเรียน นักศึกษาสังกัด ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 และรับเบอร์วิ่งภายในวัน-เวลาและสถานที่ที่โรงเรียน/คณะของนักเรียน นักศึกษากำหนด โดยไม่เสียค่าสมัคร
1.2 กรณีสมัครในประเภทมินิมาราธอนขึ้นไป ให้สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ขอนแก่นมาราธอน https://services.kku.ac.th:8443/marathon/ โดยให้เลือกประเภทผู้สมัครเป็น “นักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น” ทั้งนี้ มีค่าสมัครทุกประเภทการวิ่งเพียง 150 บาท ซึ่งนักศึกษาจะได้รับเบอร์วิ่ง เสื้อ ชิพ เหมือนนักวิ่งทั่วไปทุกประการ โดยให้นักเรียน นักศึกษาไปชำระเงินค่าสมัคร ภายในวัน-เวลาที่กำหนด ณ ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการกับขอนแก่นมาราธอน (มีระบุอยู่ในใบแจ้งยอดการชำระเงิน (ใบ Pay In) และรับเบอร์วิ่ง เสื้อ ชิพ ด้วยตนเองที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น ชั้น 5 ในวันที่ 26-27 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.

2. นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่สถานศึกษาอื่น นอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.1 กรณีสมัครในประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (ระยะทาง 4 กิโลเมตร) สามารถสมัครได้ที่โรงเรียน/สถานศึกษา ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 และรับเบอร์วิ่งภายในวัน-เวลาตามที่สถานศึกษาของนักเรียน นักศึกษากำหนด โดยไม่เสียค่าสมัคร
2.2 กรณีสมัครในประเภทมินิมาราธอนขึ้นไป ให้สถานศึกษารวบรวมใบสมัครและเงินค่าสมัครรายละ 150 บาท (ทุกประเภทการแข่งขัน) ส่งให้ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 และรับเบอร์วิ่ง เสื้อ และชิพ ภายในวัน-เวลาที่สถานศึกษาของนักเรียน นักศึกษากำหนด

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 08-4428-5994 ในวันและเวลาราชการ
สถานศึกษานอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018 สำหรับนักเรียน นักศึกษาได้ที่นี่ KKMarathon2018App4Std

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here