ตรวจสอบจุด CUT-OFF ระยะมาราธอน 3 จุดวิ่งเกินเวลาขอเก็บขึ้นรถ

9849

Click for download

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020 ซึ่งจังหวัดขอนแก่นร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 17 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563

ซึ่งได้จัดวิ่งครบทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กิโลเมตร มินิมาราธอน 11.55 กิโลเมตร และประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร โดยผู้ที่เข้าเส้นชัย อันดับแรกทั้งชายและหญิงในประเภทมาราธอน จะได้รับรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฮาล์ฟมาราธอนจะได้รับรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมินิมาราธอนจะได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรางวัลเงินสดรวม 1,503,400 บาท ซึ่งครั้งนี้ยังคงมีรางวัลพิเศษเงินสด 100,000 บาท สำหรับผู้ที่สามารถทำลายสถิติประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร ซึ่ง คุณ Charles Kimutai Kigen นักวิ่งจากประเทศเคนยา ทำเวลาไว้ในการแข่งขันครั้งที่ 11 ที่เวลา 2 ชั่วโมง 17 นาที 8 วินาที

ไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันอยู่ที่ประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร เนื่องจากเป็นระยะที่วัดกันถึงการเป็นมาราธอนนานาชาติจริงๆ ซึ่งปีนี้มีผู้สมัครล้นหลามมากกว่าทุกปี คือราวๆ 4 พันกว่าคน เนื่องจากระยะทางที่ไกลดังนั้นการแข่งขันระยะนี้จะใช้เวลามาก ทำให้ทุกสนามการแข่งขันจะจัดให้มี CUT-OFF TIME คือ
เวลาที่กำหนดในการแข่งขัน หากนักวิ่งทำเวลาเกินจากที่กำหนด จะถือว่าไม่วิ่งไม่จบการแข่งขัน หรือที่เรียกว่า DNF: Did Not Finish ซึ่งหากใช้เวลามากกว่าที่กำหนดจะมีรถมาเก็บไม่ให้วิ่งต่อและวิ่งแล้วไม่ได้เหรียญและเสื้อ Finisher อีกด้วย

โดยขอนแก่นมาราธอนกำหนด CUT-OFF TIME ในระยะ 42.195 กม. ไว้ 3 จุดคือ
1. กม.ที่ 16 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ที่เวลา 06.30 น.
2. กม.ที่ 24 แยกเคียมห้วย ที่เวลา 08.00 น.
3. กม.ที่ 35 โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ที่เวลา 10.00 น.

ทั้งนี้ปีนี้มีนักวิ่งหน้าใหม่ที่มาวิ่งระยะไกลจำนวนมาก อาจจะเพราะกระแสการวิ่งระยะไกลที่กำลังได้รับความนิยม หากมีเจ้าหน้าที่ขอให้ขึ้นรถก็ขอความร่วมมือนักวิ่งทำตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำนะครับ เนื่องจากเป็นกติกาสากลที่ทุกสนามก็ได้กำหนดไว้

อย่างไรก็ดี สำหรับการรับเบอร์วิ่ง ชิพจับเวลา และของที่ระลึก นักวิ่งสามารถติดต่อขอรับได้ ในวันที่ 24 – 25 มกราคม 2563 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยใช้บัตรประชาชน ทั้งนี้หากนักวิ่งไม่ได้มารับเอง ในวันเวลาดังกล่าวให้บุคคลอื่นรับแทนได้ โดยสำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายบัตรลงในมือถือก็ได้) ทั้งนักวิ่งและผู้มารับแทน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่

1. กม.ที่ 16 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ที่เวลา 06.30 น.
2. กม.ที่ 24 แยกเคียมห้วย ที่เวลา 08.00 น.
3. กม.ที่ 35 โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ที่เวลา 10.00 น.