ที่พักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา

3132

ที่พักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษา มีการจัดที่พักให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020 ในวันที่ 25 มกราคม 2563 โดยมีอัตราค่าบริการ ดังนี้

  • ห้องพักรวมสำหรับบุคลทั่วไป ราคา 100 บาท / คน
  • ห้องพักรวมสำหรับนักเรียน ราคา 50 บาท / คน
  • มีลานบริการกางเต็นท์ ราคา 30 บาท / เต็นท์
  • ค่าเช่าผ้าห่ม 20 บาท / ผืน

** ในวันที่ 25 มกราคม 2563 มีอาหารบริการในราคาประหยัด ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 19.30 น.
เปิดรับการจองที่พักได้ในเดือน ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โทร 043-202418
(ในวันมารับ BIB ให้นักกีฬามาติดต่อที่พักที่โรงเรียนสาธิตฯอนุบาล)