โรงแรมแกรนด์ ลีโอ

1715
โรงแรมแกรนด์ ลีโอ - Grand Leo Hotel

โรงแรมแกรนด์ ลีโอ – Grand Leo Hotel
ที่อยู่: 62-62/1 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Address: 62-62/1 Srichan Road, Tambon Nai Mueang, Khon Kaen, Chang Wat Khon Kaen 40000
Tel: 043 227 745

โรงแรมแกรนด์ ลีโอ - Grand Leo Hotel

Google Map