โรงแรมแก่นนคร ขอนแก่น

1706
โรงแรมแก่นนคร ขอนแก่น Kaennakorn Hotel

โรงแรมแก่นนคร ขอนแก่น Kaennakorn Hotel
ที่อยู่: 690 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
Tel: 043 224 268- 71
Facebook: https://www.facebook.com/Kaennakornhotel
Google Map