โรงแรมแคคตัส ขอนแก่น

1263
Cactus Resort & Hotel : โรงแรมแคคตัส ขอนแก่น

Cactus Resort & Hotel : โรงแรมแคคตัส ขอนแก่น
ที่อยู่: 171/38-39 ถนนประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
Address: 171/38-39 Pracha Samosorn Road, Nai-Muang Khonkaen 40000
Tel: 0-4324-4888 Fax: 043-336655
Mobile: 08-5013-4088, 08-6451-4060
Email: cactuskkhotel@hotmail.com
Website: http://www.cactuskhonkaenhotel.com
Facebook

Google Map