ประกาศรับสมัคร Pacer ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020

4459
Pacer
ประกาศรับสมัคร Pacer ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020 อย่างเป็นทางการ
 
• ปิดรับสมัครวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
• ประกาศผล ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2562
 
เกณฑ์การรับสมัคร ตามลิงค์ดังแนบ 
 
= 42.195 km.
 
= 21.100 km.
 
หมายเหตุ
ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020 จัดในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563

ประกาศรายชื่อ PACERS ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020