วันอาทิตย์, ตุลาคม 21, 2018
นับถอยหลังสู่วัน…ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019
“the greatest marathon of Thailand : วิ่งสู่ความเป็นหนึ่งในมาตรฐานสากล”

KKIM2019 ปิดรับสมัครระยะมินิ ฮาล์ฟ และมาราธอน

เรียน นักวิ่งทุกท่าน คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019 ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้เป็นจำนวนมาก รวมถึงท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ คณะกรรมการขอเรียนให้ทราบว่า วันนี้เราได้ปิดรับสมัครแล้วสามประเภท ได้แก่ มินิ (11.55 กม.) ฮาล์ฟ (21.10 กม.) และมาราธอน (42.195 กม.) เนื่องจากเต็มจำนวนที่กำหนดไว้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเราได้ขยายจำนวนจากที่กำหนดไว้ตั้งแต่ตอนแรก เพราะเราเข้าใจดีว่าท่านนักวิ่งประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นประเพณีการออกกำลังกายที่ยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดขอนแก่น ...
); ga('send', 'pageview');
ข้ามไปยังทูลบาร์