Category: ‘News & Media’

KKIM ออกเยี่ยมโรงเรียนในโครงการสานฝันสู่วันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติปี 2018 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018 ได้จัดโครงการสานฝันสู่วันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018  โดยมีการจัดอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา  โครงการสานฝันสู่วันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติปี 2018 ไปแล้วเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งวันเปิดงาน (6 ตุลาคม 2560)  ได้มีพิธีเปิดโดยมี รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน  และมีผศ.วิชิต  เผือกนอก ประธานอนุกรรมการฝ่ายโครงการสานฝันฯ กล่าวรายงาน เพื่อสนับสนุนผู้ฝึกสอนกีฑาให้มีทักษะการวิ่งที่ถูกต้อง และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนในโครงการสานฝันฯ ได้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน เยาวชน มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามัคคี เสริมสร้างบุคลิกภาพ และมีสุขภาพร่างกายใจที่แข็งแรง ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศของการวิ่งมาราธอนได้ในอนาคต ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรมืออาชีพ  ได้แก่ อ.ดร.โรจพล บูรณรักษ์ บรรยายเรื่อง การออกกำลังกายและการฝึกซ้อมในเด็กและนักกีฬาระดับยุวชน   และ อ.มานพ ดีงาม  ผศ.โฆสิต แจ้งสกุล บรรยายเรื่อง การกำหนดโปรแกรมการฝึกซ้อมการวิ่งระยะกลางและระยะไกล  โดยในครั้งนี้มีโรงเรียนที่ร่วมโครงการกว่า 51 […] Read more

Nov, 23, 2017

0

SHARE THIS

แล่นแบบอินเตอร์ม่วนซื่นแบบไทอีสานบ้านเฮา ขอเชิญร่วมประกวดการแต่งกายแฟนซีในงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018

แล่นแบบอินเตอร์ม่วนซื่นแบบไทอีสานบ้านเฮา ขอเชิญร่วมประกวดการแต่งกายแฟนซีในงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018 เปิดรับสมัคร 20 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2560 ที่เว็บไซต์ https://goo.gl/forms/YsxTcCzaqb89htFy2

Nov, 17, 2017

0

SHARE THIS

(ไทย) คำสั่งจังหวัดขอนแก่น

Sorry, this entry is only available in Thai.

Oct, 05, 2017

0

SHARE THIS

KKIM2018 Logo

 

Sep, 26, 2017

0

SHARE THIS

Khon Kaen International Marathon – leading towards the world of future

On Monday September 25, 2017 at 1.30-3.30 p.m., Khon Kaen University held a press conference of Khon Kaen International Marathon 2018. Khon Kaen Governor Mr. Pongsak Preechawit, Assoc. Prof. Piansak Pakdee, KKU Vice President for Student Development and Alumni Relation, and representatives from PTT (Public Company), Thailand Tourism, Krung Sri Ayudhaya Bank (Public Company), and AIA Company […] Read more

Sep, 26, 2017

0

SHARE THIS

(ไทย) Khon Kaen Province

Khon Kaen province

Khon Kaen province

(ไทย) Khon Kaen University

Khon Kaen University

Khon Kaen University

(ไทย) Ministry of Tourism and Sports

Ministry of Tourism and Sports

Ministry of Tourism and Sports

Skip to toolbar