ประกาศรางวัลนักวิ่งอายุมากที่สุด – Prizes for the eldest runners

🏃🏃‍♀ 🏆 ประกาศรางวัลนักวิ่งอายุมากที่สุด
ขอให้นักวิ่งที่มีรายชื่อตามประกาศแจ้งชื่อ/นามสกุล พร้อมที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ มายังเพจ
เพื่อให้ผู้จัดส่งถ้วยรางวัลไปให้
🏃🏃‍♀ 🏆 Prizes for the eldest runners –
The following runners please send your name/ surname, address, and telephone number to: https://m.me/khonkaenmarathon
We will send a trophy to you.
.
.
Scroll to Top