กำหนดการแข่งขัน จุดปล่อยตัวและเส้นชัย Schedules, Release Points and Finish Lines

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567

ประเภทการแข่งขัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา จำกัดเวลา
เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 07.00 น. 08.30 น. 1 ชั่วโมง 30 นาที

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2567

ประเภทการแข่งขัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา จำกัดเวลา
มาราธอน 03.00 น. 10.00 น. 7 ชั่วโมง
ฮาล์ฟมาราธอน 04.00 น. 07.30 น. 3 ชั่วโมง 30 นาที
มินิมาราธอน 04.45 น. 06.45 น. 2 ชั่วโมง

Saturday January 13, 2024

Category Start Time Finish Time Time Limit
Walk & Fun Run 07.00 a.m. 08.30 a.m. 1 hour and 30 minutes
  • Release Point – The Golden Jubilee Convention Center (on the side of Flags Area), Khon Kaen University
  • Finish Line – In front of Khum Si Than, the Cultural Center, Khon Kaen University

Sunday January 14, 2024

Category Start Time Finish Time Time Limite
Marathon 03.00 a.m. 10.00 a.m. 7 hours
Half Marathon 04.00 a.m. 07.30 a.m. 3 hours and 30 minutes
Mini Marathon 04.45 a.m. 06.45 a.m. 2 hours

Scroll to Top