[:en]สถิติการแข่งขัน ครั้งที่ผ่านมา[:th]สถิติการแข่งขันครั้งที่ผ่านมา[:]

[:en]

ก่อนเราจะไปลุย KKIM2023
อยากชวนพวกเรานักวิ่งมาย้อนดูสถิติการแข่งขันปีล่าสุด 2020 (ก่อนจะงดจัดกิจกรรมเนื่องจากโควิด-19)
ปี 2020 มีนักวิ่งเข้าร่วมทั้ง 3 ประเภท คือ Marathon – Half – Mini
รวมทั้งสิ้น 🏃13,420 คน
แบ่งเป็น 🚹 ชาย จำนวน 7,845 คน
🚺 หญิง จำนวน 5,575 คน
🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨
🔸การแข่งขัน Marathon – 42.195 Km
ประเภท 🚹 ชาย
🏃จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 2,397 คน
⌚ เวลาเร็วสุด 2:20:17 ชม./เวลาเฉลี่ย 5:06 ชม./เวลาช้าสุด 7:15:46 ชม.
ประเภท 🚺 หญิง
🏃จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 604 คน
⌚ เวลาเร็วสุด 2:52:11 ชม./เวลาเฉลี่ย 5:34 ชม./เวลาช้าสุด 7:16:54 ชม.
🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨
🔸การแข่งขัน Half Marathon – 21.1 Km
ประเภท 🚹 ชาย
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 2,727 คน
⌚ เวลาเร็วสุด 1:03:44 ชม./เวลาเฉลี่ย 2:48 ชม./เวลาช้าสุด 6:09:24 ชม.
ประเภท 🚺 หญิง
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1,779 คน
⌚ เวลาเร็วสุด 1:16:31 ชม./เวลาเฉลี่ย 2:80 ชม./เวลาช้าสุด 4:42:15 ชม.
🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨
🔸การแข่งขัน Mini Marathon – 11.55 Km
ประเภท 🚹 ชาย
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 2,721 คน
เวลาเร็วสุด 0:34:59 ชม. / เวลาเฉลี่ย 1:44 ชม. / เวลาช้าสุด 2:51:24 ชม.
ประเภท 🚺 หญิง
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 3,192 คน
เวลาเร็วสุด 0:40:14 ชม. / เวลาเฉลี่ย 1:68 ชม. / เวลาช้าสุด 4:06:56 ชม.
🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨
สถิติอื่นๆ ดูได้ที่ https://services.kku.ac.th:8443/runnerResult/

[:th]

ก่อนเราจะไปลุย KKIM2023
อยากชวนพวกเรานักวิ่งมาย้อนดูสถิติการแข่งขันปีล่าสุด 2020 (ก่อนจะงดจัดกิจกรรมเนื่องจากโควิด-19)
ปี 2020 มีนักวิ่งเข้าร่วมทั้ง 3 ประเภท คือ Marathon – Half – Mini
รวมทั้งสิ้น 🏃13,420 คน
แบ่งเป็น 🚹 ชาย จำนวน 7,845 คน
🚺 หญิง จำนวน 5,575 คน
🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨
🔸การแข่งขัน Marathon – 42.195 Km
ประเภท 🚹 ชาย
🏃จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 2,397 คน
⌚ เวลาเร็วสุด 2:20:17 ชม./เวลาเฉลี่ย 5:06 ชม./เวลาช้าสุด 7:15:46 ชม.
ประเภท 🚺 หญิง
🏃จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 604 คน
⌚ เวลาเร็วสุด 2:52:11 ชม./เวลาเฉลี่ย 5:34 ชม./เวลาช้าสุด 7:16:54 ชม.
🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨
🔸การแข่งขัน Half Marathon – 21.1 Km
ประเภท 🚹 ชาย
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 2,727 คน
⌚ เวลาเร็วสุด 1:03:44 ชม./เวลาเฉลี่ย 2:48 ชม./เวลาช้าสุด 6:09:24 ชม.
ประเภท 🚺 หญิง
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1,779 คน
⌚ เวลาเร็วสุด 1:16:31 ชม./เวลาเฉลี่ย 2:80 ชม./เวลาช้าสุด 4:42:15 ชม.
🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨
🔸การแข่งขัน Mini Marathon – 11.55 Km
ประเภท 🚹 ชาย
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 2,721 คน
เวลาเร็วสุด 0:34:59 ชม. / เวลาเฉลี่ย 1:44 ชม. / เวลาช้าสุด 2:51:24 ชม.
ประเภท 🚺 หญิง
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 3,192 คน
เวลาเร็วสุด 0:40:14 ชม. / เวลาเฉลี่ย 1:68 ชม. / เวลาช้าสุด 4:06:56 ชม.
🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨🟨
สถิติอื่นๆ ดูได้ที่ https://services.kku.ac.th:8443/runnerResult/

[:]

Scroll to Top