นักวิ่ง3.6หมื่นคนร่วมมหกรรมขอนแก่นมาราธอนฯ ครั้งที่ 14 ทำลายสถิติผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด

นักวิ่งกว่า 36,462 คน ร่วมการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 14 ทำลายสถิติผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผนึกองค์กรภาครัฐ และเอกชนจัดการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 14” จอมอึดทั่วโลกลงแข่งขัน แบ่งเป็น ประเภทมินิ มาราธอน 7,310 คน ฮาล์ฟ มาราธอน 2,271 คน มาราธอน 1,845 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ 47 สัญชาติ รวม 11,426 คน และมีนักวิ่งประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 25,000 คน รวมทั้งสิ้น 36,462 คน  ซึ่งนับเป็นการทำงานสถิติจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดของขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ทั้ง 13 ครั้งที่ผ่านมา

006
นาง กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมวิ่งมินิมาราธอน

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นาง กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการลงแข่งขันประเภท มินิมาราธอน พร้อมเอกอัครราชทูต 5 ประเทศ ร่วมวิ่ง ประกอบด้วย เบน คิง (H.E. Mr.Ben King) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ในการลงแข่งขันประเภท ฮาล์ฟมาราธอน สตัฟฟาน แฮร์สเตริม (H.E.Mr.StaffanHerrström) เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย ในการลงแข่งขันประเภท ฮาล์ฟมาราธอน เอนโน่ โดรเฟนิก (H.E. Mr. Enno Drofenik) เอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย ในการลงแข่งขันประเภท ฮาล์ฟมาราธอน เบร็นดัน รอเจอรส์ (H.E.Mr Brendan Rogers) เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ในการลงแข่งขันประเภท มินิมาราธอน และ ยูโวล อับราฮัม แวกส์ (Mr.Yuval Abraham Waks) อุปทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ในการลงแข่งขันประเภท มินิมาราธอน

005
เอกอัครราชทูต 5 ประเทศ ร่วมวิ่ง

สำหรับการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 14 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ พลานามัยที่ดีและได้ผลส่งเสริมให้เยาวชนสนใจ เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เล่นกีฬาเป็นนิสัย ช่วยให้ตระหนักรู้ ถึงภัยยาเสพติด เป็นกำลังและร่วมมือในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีการจัดการแข่งขัน และพัฒนานักกรีฑาไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลระดับนานาชาติ และพัฒนา ส่งเสริมนักวิ่งไทย สู่การวิ่งมาราธอนระดับอาชีพระดับสากล มุ่งสู่การเป็น Asean Marathon Majors ศูนย์กลางจัดการแข่งขันมาราธอนมาตรฐานสากลแห่งภูมิภาคอาเซียน

002

การแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ได้รับรองอย่างเป็นทางการจากสมาคมมาราธอนนานาชาติ (AIMS) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองมาตรฐานเส้นทางวิ่งมาราธอนระดับสากล และเป็นสนามที่ได้รับอนุญาตจัดการแข่งขันตามกติกาของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) โดยเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 เรื่อยมาจนปัจจุบัน มีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้งด้านมาตรฐานการจัดการแข่งขัน เส้นทางวิ่ง การบริหารจัดการ และการบริการต่างๆ มีนักวิ่งสมัครเข้าร่วมแต่ละครั้งจำนวนมาก โดยนักวิ่งจะได้รับการติดแชมป์เปียนชิพเพื่อบันทึก สถิติ และใช้ในการตัดสิน การแข่งขันมี 4 ประเภท ได้แก่ มาราธอน 42.195 กิโลเมตร ฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กิโลเมตร มินิมาราธอน 11.55 กิโลเมตร และประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 4.5 กิโลเมตร ซึ่งมีเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท

007

ผลการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่ 14 ประเภททั่วไป มีดังนี้

Marathon
Degefa Yohannsse Lafebo ชาว Ethiopia

1. ผู้ชนะเลิศมาราธอน ประเภททั่วไปชาย ได้แก่ Degefa Yohannsse Lafebo ชาว Ethiopia ด้วยเวลา 02:23:55 ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2. ผู้ชนะเลิศมาราธอน ประเภททั่วไปหญิง ได้แก่ Margaret Wangui Njuguna ชาว Kenya ด้วยเวลา 02:50:50 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Half
Rotich Kenneth Kemboi ชาว Kenya

3. ผู้ชนะเลิศฮาล์ฟมาราธอน ประเภททั่วไปชาย ได้แก่ Rotich Kenneth Kemboi ชาว Kenya ด้วยเวลา 01:04:03 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

4. ผู้ชนะเลิศฮาล์ฟมาราธอน ประเภททั่วไปหญิง ได้แก่ Adawork Aberta ชาว Ethiopia ด้วยเวลา 01:18:14 ได้รับเงินรางวัล 35,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Mini
Francis Ngigi Nduta ชาว Kenya

5. ผู้ชนะเลิศมินิมาราธอน ประเภททั่วไปชาย ได้แก่ Francis Ngigi Nduta ชาว Kenya ด้วยเวลา 00:34:49 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

6. ผู้ชนะเลิศมินิมาราธอน ประเภททั่วไปหญิง ได้แก่ MAHLET SHEWANGIZAW ชาว Ethiopia ด้วยเวลา 00:40:34 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ท่านสามารถตรวจสอบสถิติการวิ่งได้ที่เว็บไซต์ https://timetrack.kku.ac.th/AllResult (กรุณารอการอัพเดทข้อมูล)

ชมเทปถ่ายทอดสดได้ที่ https://www.facebook.com/khonkaenmarathon/videos/1226395674120339/

ชมภาพการแข่งขันได้ที่ https://www.facebook.com/khonkaenmarathon/

Comments

comments

15934 Total View 7 View Today

.., 29, 2017

  News

0

SHARE THIS