ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 4

1marathon_male
Marathon
2marathon_female
Marathon
3half_male
Half Marathon
4half_female
Half Marathon
5mini_male
Mini Marathon
6mini_female
Mini Marathon